Atgal

Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 20,- €

2021 • LKTI • Minkštas viršelis • 21 × 27 cm • 288 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos •  Asmenvardžių rodyklė
ISBN 978-609-8231-34-2
Monografijoje lyginamuoju aspektu analizuojami teosofijos įtakos pėdsakai K. Stabrausko ir M. K. Čiurlionio paveiksluose, XIX ir XX a. sandūros ezoterizmui būdingi mįslingi geometriniai ženklai, užšifruoti kriptografiniai užrašai, simboliai, metaforos ir archetipiniai vaizdiniai. Iš  atliktos analizės formuluojama išvada, kad gilinimasis į ezoterizmo tendencijas padarė įtaką Čiurlionio tapybos stiliui, vyraujančių meninių simbolių, metaforų sistemai, įkvėpė kūrėją savitai pažvelgti į pasaulinės kultūros istorijos įvairovę, lietuvių liaudies folkloro bei mitologijos archajinius sluoksnius ir sukurti analogų pasaulinėje dailėje neturintį muzikalų maksimaliai apibendrintą tapybos stilių. Monografijos adresatas – profesionalioji akademinė auditorija ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija, menininkai. Leidinys gali būti naudingas aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, kultūros darbuotojams, visiems, besidomintiems  aktualiomis kultūrologijos, meno istorijos, kūrybos teorijos, euristikos, estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos problemomis. 

Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje (Turinys)
Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje (Pratarmė)
Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje (Summary)
Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje (Asmenvardžiai)
Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje (Turinys anglų kalba)
Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje (Rusų kalba)
Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje (Turinys prancūzų kalba)