2020 metai

 • 2020 m. gruodžio 17 d. vyko nuotolinė mokslinė konferencija „Tautodailė modernioje visuomenėje: tradicija, transformacijos, iššūkiai“, skirta Tautodailės metams ir dailėtyrininko, muziejininko Pauliaus Galaunės 130-osioms gimimo metinėms paminėti.
  PROGRAMA (PDF) >>> 
 • 2020 m. gruodžio 10-11 d. vyko nuotolinė konferencija Vladui Drėmai atminti "Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai"    
  PROGRAMA  (PDF) >>>      DAUGIAU (Video)>>>
 • 2020 m. gruodžio mėn. 4–5 d. vyko konferencija "MEDIJOS IR TECHNOLOGIJOS ŠIUOLAIKINĖJE FILOSOFIJOJE: VEIKĖJAI, SĄVEIKOS, TERPĖS"
  PROGRAMA  (PDF)
   
 • 2020 m. lapkričio 20 d. nuotoliniu būdu vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Muzika, teatras, visuomenė“   
  Daugiau >>>
 • 2020 lapkričio 14 d. vyko dvidešimta nacionalinė nuotolinė konferencija RYTAI –VAKARAI: POLICENTRINIO (DAUGIAPOLIO) PASAULIO KAITA 
 • Šiuolaikinės filosofijos skyrius  spalio  27  d., LKTI salėje  17  val.  organizavo seminarą tema „Rasė, kapitalizmas ir biogalia:  Mirzoeff vizualumo kompleksai ir Mbembe filosofija“.
  Pranešėjas - doktorantas Aistis Žekevičius
  Daugiau >>>
 • 2020 m. spalio 16 d. vyko kasmetinė Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija SCIENTIA ET HISTORIA –2020: ASMENYBĖS, IDĖJOS, STUDIJOS  Daugiau >>>
 • 2020 m. spalio 10 d. (šeštadienį) vyko atidėtą devynioliktą nacionalinė estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencija
  LANKSTINUKAS (PDF)
 • 2020 m. rugsėjo 15 d. įvyko rinkimai į Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo tarybą. 
 • 2020 m. rugsėjo 8 d. vyko konkursas eiti pareigas ... 
  Daugiau >>>

 • 2020 m. birželio 30 d. vyko dvidešimt pirma nacionalinė konferencija iš ciklo EGZISTENCIALIZMAS, JO IDĖJINĖS IŠTAKOS, SKLAIDA IR PĖDSAKAS KULTŪROJE
  SKELBIMAS (DOC) (PDF)
  LANKSTINUKAS (DOC) (PDF)
 • 2020 m. kovo 10 d.  vyko „Athena: filosofijos studijos“ nr. 14 pristatymas-diskusija FILOSOFIJOS (KLIMATO) KAITA ANTROPOCENO EPOCHOJE 
  Daugiau >>>
 • 2020 m. vasario 3 d.  LNB Kino salėje pristatya Vidos Bakutytės knyga „Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai“
 • 2020 m. sausio 21 d. vyko konkursas eiti pareigas:
  Daugiau >>>
 • 2020 m. sausio 20 d. vyko konkursas Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pareigoms eiti.
  Daugiau >>>
 • 2019 m. gruodžio 14 d. vyko mokslinė konferencija "Intelektas ir vaizduotė XIX amžiaus sociokultūriniame lauke". 
  Lietuvos istorijos instututas ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas vykdo bendrą ilgalaikę mokslinių tyrimų programą  "XIX amžiaus sociokultūrinis laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos".
  Skelbimas >>>   Programa >>>
 • 2019 m. gruodžio 6-7 d. vyko konferencija "Ideologijų šmėklos". Daugiau >>> Programa >>>
 • 2019 m.  gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyko tarptautinė konferencija „NAUJOSIOS MEDIJOS“ IR IŠŠŪKIAI KULTŪRAI, TAPATYBEI IR (DIRBTINIAM) INTELEKTUI
 • 2019 m.  lapkričio 29 d. vyko konferencija "ĮVAIZDŽIŲ GALIA"
 • 2019 m. spalio 26 d. vyko devyniolikta nacionalinė konferencija "RYTAI –VAKARAI: CIVILIZACINIO MĄSTYMO, POLITIKOS IR VAIZDUOTĖS AKTUALĖJIMAS“. Daugiau >>>
 • 2019 m.  spalio 4 d. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė apgynė daktaro disertaciją tema Vakarų Europos dailė Lietuvos kolekcijose XIX amžiuje ir grafas Vladislovas Tiškevičius“ (Menotyra – H 003). Daugiau >>>
 • 2019 m. birželio 20 d. įvyko dvidešimta ciklo „neklasikinė ir XX a. filosofija“ nacionalinė konferencija EGZISTENCIALIZMAS, JO IŠTAKOS, SKLAIDA IR PĖDSAKAS KULTŪROJE. Daugiau >>>
 • 2019 m. gegužės 17 d. vyko konkursas pareigoms eiti. Daugau >>>
 • 2019 m. gegužės 7 d., Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9 vyko pakartotinis seminaras „SIUVINĖJIMAS LIETUVOJE: TECHNIKOS, STILIAI, ĮTAKOS, ORNAMENTAI“Daugiau >>>
 • 2019 m. balandžio 26 d. vyko aštuoniolikta respublikinė estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencija ESTETIKOS, MENO FILOSOFIJOS IR MENO ISTORIJOS SĄVEIKŲ TERITORIJOS: TARPKULTŪRINIAI ATVAIZDO FUNKCIONAVIMO LAUKAI. Daugiau >>>
 • 2019 m. balandžio 16 d. skelbtas menotyros krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir vadovų konkursas.  Daugiau >>>
 • 2019 m. kovo 28–29 d. vyko mokslo istorikų ir mokslo filosofų konferencija SCIENTIA ET HISTORIA – 2019. Daugiau >>>
 • 2019 m. kovo 15 d. vyko konkursas eiti pareigas: Daugiau >>>
 • 2019 m. kovo 8 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Laura Petrauskaitė gynė daktaro disertaciją tema „Matas Menčinskas ir jo amžininkai: menininkų migracijos reikšmė 20 a. pirmos pusės Lietuvos dailės modernizacijai“ (Menotyra – 03H). Daugiau >>>
 • 2019 m. kovo 26 d., Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9, vyko seminaras „SIUVINĖJIMAS LIETUVOJE: TECHNIKOS, STILIAI, ĮTAKOS, ORNAMENTAI“ Daugiau >>>
 • 2019 m. vasario 18 d.  Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Marius Daraškevičius skaitė paskaitą, skirtą Lietuvos dvarų tradicijoms. Daugiau >>>
 • 2019 m. vasario 11 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Laimos Laučkaitės knygos „Vilniaus dailė Didžiojo karo metais“ pristatymas (vitražo aukštas) Daugiau >>>
 • 2019 m. sausio 15 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) paskaitą skaitė LKTI partneris Haridvaro VIshvavidyalaya universiteto vicerektorius, Baltijos studijų centro įkūrėjas ir vadovas Dr. Chinmay Pandya.  Daugiau >>>