Atgal

Korupcijos prevencija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, Institute veikia korupcijos užkardymo sistema, apimanti korupcijos prevencijos veiksmų planą, Institute vykdomų veiklų rizikos veiksnių vertinimą:

Korupcijos prevencijos veiklų planas:
Direktoriaus įsakymas (PDF)
Veiksmų planas (PDF)

Korupcijos rizikos analizė

Vykdant LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. V- 835 „Dėl veiklos srities, kurioje 2021 metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kuriose 2021 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, sąrašo patvirtinimo“, LKTI 2021 m. buvo atlikta antikorupcinė analizė ir vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų, bei priimant į darbą srityse. 

Analizės metu buvo ištirti rizikos veiksniai perkant prekes ar paslaugas iš vieno tiekėjo. Pažeidimų ir korupcijos požymių nenustatyta, pirkimai atlikti vadovaujantis mažos vertės pirkimų taisyklėmis, atsižvelgiant į perkamų paslaugų specifiką, taikant ne tik mažiausios kainos, bet poligrafinės kokybės ar vertimo specializacijos kriterijus. Skiriant padalinio vadovą, atsižvelgta į viešų ir privačių interesų konflikto galimybę. LKTI atliekama nuolatinė antikorupcinė stebėsena panaikina jos apraiškų tikimybę.

Pareigybių sąrašas, į kurias priimant asmenis teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti apie juos informaciją:
Direktoriaus patvirtintas sąrašąs (PDF)