Atgal

Ilgalaikės programos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24  d. įsakymas Nr. V-273  „Dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2017–2021 metų programų patvirtinimo >>>

  • Lietuvos dailės, muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai >>>
  • Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai >>>
  • XIX amžiaus sociokultūrinis laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos >>>

2022 m. balandžio 19 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-585 „Dėl 2022-2026 metų institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos kultūros tyrimų instituto programos:

  • Kultūrų kaita ir sąveika XXI a. iššūkių sąlygomis >>>
  • Meno (ne)autonomijos tyrimai >>>