Atgal

Naujausi leidiniai

Nuo Juozo Naujalio iki Eduardo Balsio

Sudarytoja: Vytautė Markeliūnienė
Kaina 12,- €

Asmens tapatybė ir bendruomeniškumas pasaulinio tinklo pinklėse

Autorė: Aida Savicka
Kaina 10,- €

Pažaislio eremas: kamaldulių vienuolyno istorija

Autorius: Mindaugas Paknys
Kaina 17,- €

Kultūra čia ir dabar

Autorius: Arūnas Sverdiolas
Kaina 10,- €

Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje

Autorė: Teresė Jurkuvienė
Kaina 18,- €

Baltiškasis fenomenas vargonų garsovaizdžiuose

Autorė: Jūratė Landsbergytė-Becher
Kaina 12,- €

Baltų mitologemų etimologijos žodynas II: Sūduvių knygelė

Autorius: Rolandas Kregždys
Kaina 20,- €

Psichopatologijos kvaziestetinė veikmė

Autorius: Kęstutis Šapoka
Kaina 10,- €

Tarybmečio dailininkų „laisvo kūrybos zona“

Autorius: Vytautas Rubavičius
Kaina 7,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 2

Sudarytojos: Regimanta Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė
Kaina 20,- €

Dialogai.Kompozitorius Anatolijus Šenderovas

Autorė: Kamilė Rupeikatė
Kaina 12,- €

Meno psichologija: nuo kūrybingumo ištakų iki psichopatologijos

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 15,- €

Boris Schatz: „Izraelio meno tėvas“ iš Varnių

Autorė: Jolanta Širkaitė
Kaina 10,- €

Lietuvos kultūros tyrimai 11. Jonas Mekas: Būti atviram ir viešieji intelektualai

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 7,- €

Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 15,- €

Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save

Sudarytoja: Odeta Žukauskienė
Kaina 17,- €

Čiurlionis ir pasaulis

Sudarytoja: Salomėja Jastrumskytė
Kaina 20,- €

Excellentia virtutum: Šventieji Lietuvos kultūroje

Sudarytoja: Asta Giniūnienė
Kaina 12,- €

Nijolės Miliauskaitės laiškai Mokytojai

Sudarytojai: Dalius Viliūnas, Ramunė Rakauskaitė
Kaina 8,- €

Simbolis Lietuvos kultūroje

Sudarytoja: Elvyra Usačiovaitė
Kaina 12,- €

Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai

Autorė: Vida Bakutytė
Kaina 12,- €

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais

Autorė: Laima Laučkaitė
Kaina 15,- €

Pažaislio kamadulių vienuolyno XVIII – XIX a. vizitacijų aktai

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

Autorius: Vytautas Rubavičius
Kaina 10,- €

Athena. Filosofijos studijos. Nr. 12.

Sudarytojas: Arūnas Sverdiolas
Kaina 3,- €

Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacijos

Autorė: Danutė Bacevičiūtė
Kaina 5,- €

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990

Sudarytoja: Milda Žvirblytė
Kaina 8,- €

Psichoanalizės fenomeno interpretacijos

Sudarytojai: Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius
Kaina 12,- €

Dailės istorijos studijos 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai

Sudarytojos: Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė
Kaina 1,- €

Nuo biopolitikos iki biofilosofijos

Autorė: Audronė Žukauskaitė
Kaina 5,- €

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje

Autorius: Algis Uždavinys
Kaina 5,- €

Athena: filosofijos studijos, nr. 10

Sudarytoja: Danutė Bacevičiūtė
Kaina 1,- €

Lietuvos kultūros tyrimai 7: Dainų šventė – tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra

Sudarytojos: Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė
Kaina 2,- €

XVI-XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos

Sudarytoja: Vida Bakutytė
Kaina 8,- €

Lietuvos kultūros tyrimai 5: Erosas kultūroje

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 9.

Sudarytoja: Renata Šukaitytė
Kaina 1,- €

Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

Autorius: Dalius Viliūnas
Kaina 7,- €

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3: 1918 – 1944

Sudarytoja: Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė
Kaina 8,- €

Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 5,- €