Atgal

Naujausi leidiniai

Regos politika Lietuva Rusijos imperijoje

Autorė: Jolita Mulevičiūtė
Kaina 20,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 4

Sudarytojos: dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, dr. Dalia Vasiliūnienė

Meno istorijos studijos. Art History Studies. 14. Modernism and Migration: The Movement of Artists and Ideas

Sudarytoja: Giedrė Jankevičiūtė
Kaina 15,- €

Eimunto Nekrošiaus teatras Pokalbiai, recenzijos, straipsniai / 2012–2018

Sudarytoja: Rasa Vasinauskaitė
Kaina 10,- €

Iš praeities šaknų Senovės baltų kultūra. T. 11

Sudarytoja: Elvyra Usačiovaitė
Kaina 15,- €

ARVYDAS KAŽDAILIS: AUTENTIŠKŲ IŠTAKŲ IEŠKOJIMAS

Sudarytojas: A. Andrijauskas
Kaina 25,- eur

RAIMONDAS SAVICKAS: METAFIZINĖ TIKROVĖS INTERPRETACIJA

Sudarytojas: A. Andrijauskas
Kaina 20,- eur

Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę

Sudarytojos: Aistė Paliušytė, Irena Vaišvilaitė
Kaina 25,- €

(Ne)pilkoji zona Lietuvių teatro kritika 1920–1980 m.

Autorė: Rasa Vasinauskaitė
Kaina 20,- €

Vosylius Sezemanas. Filosofinė antropologija, gamtos filosofija ir metafizika

Sudarytojas: Dalius Jonkus
Kaina 15,- €

Meno istorijos studijos. 13. Muzikos ir scenos meno tyrimai

Sudarytojas: Helmutas Šabasevičius
Kaina 12,- €

Čiurlionis: nesuprasto genijaus tragiškas skrydis

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 22,- €

Tarpkultūrinė filosofija komparatyvistinių studijų aplinkoje

Autorius: Žilvinas Vareikis
Kaina 12,- €

Vaclovas Paketūras. Padėti kitiems tobulėti

Autorė ir sudarytoja: Laima Budzinauksienė
Kaina 15,- €

Sovijus, 2023, T. 11, Nr. 1

Numerio redaktorė Salomėja Jastrumskytė
Kaina 11,- eur

Ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina

Autorė: Laima Laučkaitė
Kaina 17,- €

Antropoceno iššūkių raiška gamtos menuose

Autorius: Vytautas Rubavičius
Kaina 12,- €

Romanas Bytautas: Raštai

Sudarytojas: Gintaras Kabelka
Kaina 15,- €

Raimundas Majauskas: koloritinės harmonijos ilgesys

Sudarytojas: A. Andrijauskas
Kaina 15,- eur

Meno istorijos studijos. 11. Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai (I)

Sudarytojos: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė ir Regimanta Stankevičienė
Kaina 15,- €

Meno istorijos studijos. 12. Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai (II)

Sudarytojos: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė ir Regimanta Stankevičienė
Kaina 15,- €

Kultūrologija 21. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XV

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 12,- €

Asmenybė ir simbolis

Autorė: Elvyra Usačiovaitė
Kaina 15,- €

SPHAIROS #13: Marija Gimbutas in the 21st Century: Longing for Peaceful Civilisations

Editor-in-chief Rita Repšienė
Kaina 12,- €

Sovijus, 2022, T. 10, Nr. 1

Numerio redaktorė Salomėja Jastrumskytė
Kaina 11,- eur

Sovijus, 2022, T. 10, Nr. 2

Numerio redaktorė Salomėja Jastrumskytė
Kaina 10,- eur

Muzika ir teatras

Sudarytoja Rasa Vasinauskaitė
Kaina 12,- eur

Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IX. Estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos tarpdalykinės sąveikos

Sudarytojas A. Andrijauskas
Kaina 15,- eur

Gražina Vitartaitė: Atviras peizažas

Sudarytojas A. Andrijauskas
Kaina 30,- eur

Lotynų Amerikos naujoji civilizacinė ontologija

Autorius: Vytautas Rubavičius
Kaina 15,- €

Sonatiniai M. K. Čiurlionio garsovaizdžiai

Sudarytojai: Žilvinas Svigaris ir Laura Ivanova
Kaina 17,- €

Aristotelio kategorijų ir Kaṇādos padārthų lyginamoji analizė

Autorius: Tadas Snuviškis
Kaina 10,- €

Migracija: sampratos ir patirtys

Sudarytoja: Margarita Matulytė
Kaina 20,- €

Archetipinė mentalitetų istorija: sovietmečio Lietuva

Autorius: Stanislovas Juknevičius
Kaina 14,- €

Sinestezijos estetika

Autorė: Salomėja Jastrumskytė
Kaina 15,- €

Vida Norkutė: slėpininga akvarelės meno magija

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 3

Sudarytojos: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė
Kaina 20,- €

Čiurlionio orientalizmo metamorfozės

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

Lietuvių dailės kritika kaip ideologija

Autorius: Kęstutis Šapoka
Kaina 12,- €

Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai VII

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

Vaizd(ini)ai ir įvaizdžiai: kas ir kaip mus kuria?

Autoriai: Odeta Žukauskienė, Vytautas Rubavičius, Skaidra Trilupaitytė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Agnė Narušytė
Kaina 15,- €

Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 20,- €

Civilizacinė vaizduotė Rusijos ir Turkijos geopolitikoje

Autorius: Vytautas Rubavičius
Kaina 7,- €

Creating Altreality: The Sovietization of Lithuanian Photography

Autorė: Margarita Matulytė
Kaina 25,- €

Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Sudarytoja: Regimanta Stankevičienė
Kaina 20,- €

Nuo Juozo Naujalio iki Eduardo Balsio

Sudarytoja: Vytautė Markeliūnienė
Kaina 12,- €

Asmens tapatybė ir bendruomeniškumas pasaulinio tinklo pinklėse

Autorė: Aida Savicka
Kaina 10,- €

Pažaislio eremas: kamaldulių vienuolyno istorija

Autorius: Mindaugas Paknys
Kaina 17,- €

Kultūra čia ir dabar

Autorius: Arūnas Sverdiolas
Kaina 10,- €

Meno psichologija: nuo kūrybingumo ištakų iki psichopatologijos

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 15,- €

Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje

Autorė: Teresė Jurkuvienė
Kaina 18,- €

Baltiškasis fenomenas vargonų garsovaizdžiuose

Autorė: Jūratė Landsbergytė-Becher
Kaina 12,- €

Baltų mitologemų etimologijos žodynas II: Sūduvių knygelė

Autorius: Rolandas Kregždys
Kaina 20,- €

Psichopatologijos kvaziestetinė veikmė

Autorius: Kęstutis Šapoka
Kaina 10,- €

Tarybmečio dailininkų „laisvo kūrybos zona“

Autorius: Vytautas Rubavičius
Kaina 7,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 2

Sudarytojos: Regimanta Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė
Kaina 20,- €

Dialogai.Kompozitorius Anatolijus Šenderovas

Autorė: Kamilė Rupeikatė
Kaina 12,- €

Boris Schatz: „Izraelio meno tėvas“ iš Varnių

Autorė: Jolanta Širkaitė
Kaina 10,- €

Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 15,- €

Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save

Sudarytoja: Odeta Žukauskienė
Kaina 17,- €

Čiurlionis ir pasaulis

Sudarytoja: Salomėja Jastrumskytė
Kaina 20,- €

Excellentia virtutum: Šventieji Lietuvos kultūroje

Sudarytoja: Asta Giniūnienė
Kaina 12,- €

Nijolės Miliauskaitės laiškai Mokytojai

Sudarytojai: Dalius Viliūnas, Ramunė Rakauskaitė
Kaina 8,- €

Simbolis Lietuvos kultūroje

Sudarytoja: Elvyra Usačiovaitė
Kaina 12,- €

Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai

Autorė: Vida Bakutytė
Kaina 12,- €

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais

Autorė: Laima Laučkaitė
Kaina 15,- €

Pažaislio kamadulių vienuolyno XVIII – XIX a. vizitacijų aktai

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

Autorius: Vytautas Rubavičius
Kaina 10,- €

Athena. Filosofijos studijos. Nr. 12.

Sudarytojas: Arūnas Sverdiolas
Kaina 3,- €

Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacijos

Autorė: Danutė Bacevičiūtė
Kaina 5,- €

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990

Sudarytoja: Milda Žvirblytė
Kaina 8,- €

Psichoanalizės fenomeno interpretacijos

Sudarytojai: Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius
Kaina 10, - €

Dailės istorijos studijos 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai

Sudarytojos: Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė
Kaina 1,- €

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje

Autorius: Algis Uždavinys
Kaina 5,- €

Nuo biopolitikos iki biofilosofijos

Autorė: Audronė Žukauskaitė
Kaina 5,- €

Athena: filosofijos studijos, nr. 10

Sudarytoja: Danutė Bacevičiūtė
Kaina 1,- €

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos 7: Dainų šventė – tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos 6: Atmintis, vaizdas, kultūra

Sudarytojos: Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė
Kaina 2,- €

XVI-XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos

Sudarytoja: Vida Bakutytė
Kaina 8,- €

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos 5: Erosas kultūroje

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 9.

Sudarytoja: Renata Šukaitytė
Kaina 1,- €

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

Autorius: Dalius Viliūnas
Kaina 7,- €

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3: 1918 – 1944

Sudarytoja: Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė
Kaina 8,- €