Atgal

Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Sudarytoja: Regimanta Stankevičienė
Kaina 20,- €

2021 • LKTI • Minkštas viršelis • 18 × 25,5 cm • 304 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos •  Asmenvardžių rodyklė
ISBN 978-609-8151-21-3
Regimantos Stankevičienės knyga „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“, lydinti 2019 m. Bažnytinio paveldo muziejuje vykusią to paties pavadinimo parodą,  ne tik nuosekliai ir plačiai analizuoja parodos eksponatus, bet ir pristato bendrą joje rodyto tam tikros ikonografijos Jėzaus Kristaus atvaizdo ir jo raidos panoramą. Ji skirta nuo 1700 m. iki dabar, tad jau ketvirtą šimtmetį Lietuvoje kuriamiems „Jėzumi Nazariečiu“, o anksčiau, pagal pirmavaizdį Vilniaus Antakalnio trinitorių bažnyčioje – „Antakalnio Jėzumi“ įvardijamiems Išganytojo atvaizdams. Šio pavadinimo ir specifinės ikonografijos rengiamosios ir įprastos skulptūros, paveikslai, raižiniai ir dar kitos formos kūriniai bei dirbiniai pasklido po bažnyčias, koplyčias, žmonių namus, taip pat ir po įvairiose vietose statomus kryždirbystės paminklus. Jėzaus Nazariečio siužetas iki šiol populiarus tautodailės meistrų kūriniuose, jis interpretuojamas ir profesionalių dailininkų. Pirmą kartą Lietuvoje, ir ne vien joje, taip plačiai parodoma ir aptariama šio atvaizdo meninės raiškos, paskirties, dailės rūšies ir kitokia įvairovė, vaizdavimo raida; analizuojama net 180, neskaitant kituose knygos tekstuose minimų ir iliustruojamų Jėzaus Nazariečio (Antakalnio Jėzaus) atvaizdo pavyzdžių.

Leidinys skiriamas ir dailės istorijos specialistams, ir visiems, besidomintiems Lietuvos kultūra, istorija, katalikiškojo religinio gyvenimo ir etninėmis tradicijomis, vienuolijų paveldu ir praeities įdomybėmis: knygoje aptariamo atvaizdo originalui iš Ispanijos būdinga egzotiška istorija ir išvaizda, tad neįprasti ir intriguojantys yra ir kai kurie lietuviški Jėzaus Nazariečio atvaizdai.

Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (Turinys)
Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (Pratarmė)
Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (Įvadas)
Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (Summary)