Atgal

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

2014•LKTI•Minkšti viršeliai•16x24 cm•184 p.•Iliustracijos•Santr. anglų kalba•Bibliografinės santraukos•

ISBN 978–9955–868–66–8
Ketvirtajame mokslo žurnalo „Lietuvos kultūros tyrimai“ numeryje gilinamasi į aktualias tapatumų, sąveikų ir patirčių sklaidos problemas, ieškant galimybių plėtoti pozityvų dialogą, sprendžiant kultūrinės tapatybės klausimus ir aptariant šiuolaikinių bendruomenių transformacijas. Taip pat svarstoma kultūros situacija Lietuvoje, kokie procesai veikia kultūros raidą ir kodėl svarbu, kad Lietuvos akiratyje dominuotų strateginė lietuvybės puoselėjimo vizija, tautinės tapatybės prerogatyva, nacionalinės kultūros plėtra, kaip esminiai tautos išlikimo garantai. Remiantis tarpkultūrinės komunikacijos siūlomais modeliais keltina kultūros tyrimų, kaip mokslo krypties, įteisinimo procedūra.

Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys (Turinys)
Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys (Pratarmė)
Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys (Foreward)