Atgal

Čiurlionio orientalizmo metamorfozės

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

2022 • LKTI • Kietas viršelis • 17 × 24 cm • 168 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė
ISBN 978-609-8231-39-7

Šioje monografijoje remiantis Čiurlionio dailės stilistinių bruožų analize parodoma, kokį stiprų poveikį formuojantis brandžiam „sonatinio“ periodo tapybos stiliui, erdvinės perspektyvos principams, požiūriui į pasaulį iš „paukščio skrydžio“ aukštumų, žmogaus vientisumo su gamta suvokimui, neįprastiems perspektyviniams sprendimams, asimetriškam komponavimui, jautriems koloritiniams sprendimams ir kitų charakteringiausių kūrybos bruožų tapsmui turėjo lietuvių dailininko pažintis su Rytų Azijos dailės tradicijomis, kuri padėjo sukurti savitą muzikalios sonatinės tapybos stilių. Knygos adresatas – profesionalioji akademinė auditorija ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija, menininkai. Leidinys turėtų būti naudingas aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, kultūros darbuotojams, visiems, besidomintiems aktualiomis kultūrologijos, meno istorijos, kūrybos teorijos, euristikos, estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos problemomis.

Čiurlionio orientalizmo metamorfozės (Turinys)
Čiurlionio orientalizmo metamorfozės (Pratarmė)
Čiurlionio orientalizmo metamorfozės (Asmenvardžių rodyklė)
Čiurlionio orientalizmo metamorfozės (Summary)