Atgal

Pažaislio kamadulių vienuolyno XVIII – XIX a. vizitacijų aktai

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

2019 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 246 p. • Santr. anglų ir lenkų kalbomis • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė •

ISBN 978-609-8231-12-0
Atskirą šaltinių grupę sudaro XVIII a. vykdytos Pažaislio vienuolyno vizitacijos. Jos žinomos iš Gruzijos rankraščių institute  (Tbilisis) išlikusios Pažaislio kamaldulių kapitulos knygos. Į ją įrašyti 1718 – 1756 m. vykdytų vizitacijų aktai. Nėra tiksliai aišku, ar užrašyti visi tuo metu vykusių vizitacijų aktai, bet nėra pagrindo manyti, kad kurie nors buvo praleisti. Atvirkščiai, čia netgi įtraukti tie, kuriuose apie eremą nebuvo pasakoma nieko nauja, tik konstatuojama, kad problemos, užfiksuotos prieš tai vykusios vizitacijos metu, išliko. Tiesą nėra keleto vizitacijų aprašymų (1725 – 1731 m.), tačiau ne dėl to, kad jie buvo neįrašyti, o todėl, jog rankraštyje šioje vietoje, kaip rodo išlikusi numeraciją, trūksta 8 puslapių. Šie XVIII a. vizitacijų aktai savo apimtimi nėra platūs, čia beveik neužsimenama apie vienuolyno turtą. Tačiau aktai ypač vertingi tuo, kad juose kalbama apie XVIII a. vienuolininį gyvenimą, nurodomos vienuolių klaidos, kai kurie įsisenėję papročiai. Todėl šie vizitacijų aprašymai irgi naudingai papildo bendrą kamaldulių vienuolyno istorijos vaizdą.

Pažaislio kamadulių vienuolyno XVIII – XIX a. vizitacijų aktai (Turinys)
Pažaislio kamadulių vienuolyno XVIII – XIX a. vizitacijų aktai (Įvadas)
Pažaislio kamadulių vienuolyno XVIII – XIX a. vizitacijų aktai (Vietovardžių rodyklė)
Pažaislio kamadulių vienuolyno XVIII – XIX a. vizitacijų aktai (Asmenvardžių rodyklė)
Pažaislio kamadulių vienuolyno XVIII – XIX a. vizitacijų aktai (Summary)
Pažaislio kamadulių vienuolyno XVIII – XIX a. vizitacijų aktai (Streszczenie)