Atgal

Iš praeities šaknų Senovės baltų kultūra. T. 11

Sudarytoja: Elvyra Usačiovaitė
Kaina 15,- €

2023 • LKTI • Kieti viršeliai • 15 × 21 cm • 468 p. • Santraukos anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISSN 2669-0985 • ISBN 978-609-8231-65-6

 

Tęstiniame leidinyje tiriama  senovės baltų religija, jos transformacijos lietuvių liaudies tradicijoje bei atspindžiai profesionaliajame mene. Knyga skirta iškilaus religijotyrininko, Lietuvos mokslo premijos laureato Gintaro Beresnevičiaus (1961–2006) atminimui. Todėl apžvelgiami  bei nagrinėjami jo nuveikti darbai. Taip pat remiantis istoriniais šaltiniais sutelktas autorių kolektyvas analizuoja archajinę pasaulėjautą,  senąjį baltų  kultą, aukojimo ritualą, kitas  apeigas, jose panaudotų  gyvūnų ir daiktų  prasmes. Aptariami baltų ir kitų archajinių kultūrų teoriniai aspektai, apžvelgiant sakralumą, iniciaciją, jos vaidmenį sociume. Baltiškumo sampratos požymių įžvelgiama Vydūno dramose ir  nūdienos  Baltijos tautų muzikoje. Akademinis diskursas papildomas lenkų profesoriaus  M. Rako Lenkijos archyvuose  surasto XIX a. kultūros veikėjo Jano Karlovičiaus Lietuvių mitologijos žodynėlio pristatymu. Knyga įdomi ir reikalinga ne vien humanitarams mokslininkams, bet ir plačiajai visuomenei, akademiniam jaunimui.

Senovės baltų kultūra. T. 11 (Įvadas)
Senovės baltų kultūra. T. 11 (Turinys)
Senovės baltų kultūra. T. 11 (Asmenvardžių rodyklė)
Senovės baltų kultūra. T. 11 (Contents)