Atgal

XVI-XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos

Sudarytoja: Vida Bakutytė
Kaina 8,- €

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 776 p. • Santr. angl. • Natos • Bibliogr. str. gale ir išnašose • Asmenvardžių r-klė • Iliustr. •

ISBN 978-9955-868-70-5Mokslo straipsnių rinktinė skirta mažiau tyrėjų dėmesio sulaukusioms ar dar netyrinėtoms Lietuvos muzikinės kultūros paveldo temoms (XVI–XIX a.). Autorių kolektyvo parengtas publikacijas jungia šiuokart pasirinktas aspektas – daugiakultūrė istorinės Lietuvos savastis. Knygoje atidengiama naujų Lietuvos muzikos istorijos puslapių, susijusių su kai kurių tautinių ir etnokonfesinių bendruomenių (lietuvių, lenkų, žydų, rusų (Lietuvos sentikių), vokiečių) religine bei pasaulietine muzikine veikla Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje. Analizuojami muzikos ir religijos, muzikos ir visuomeninių sąjūdžių sąveikoje užgimę muzikinio gyvenimo reiškiniai, nemažai vietos skiriama iškilioms kūrybinėms biografijoms. Čia skelbiami mokslinių tyrimų rezultatai  patvirtina turtingą, kultūrų įvairovės nuspalvintą muzikinį Lietuvos palikimą, krašto ryšius su Vakarų ir Rytų Europa, išplečia kultūrinio ir tautinio tapatumo sampratos turinį. Knyga skirta ne vien muzikologijos reikmėms: tikimasi, kad joje pateikiamos įžvalgos ir nauji faktai sudomins platesnį kultūros tyrėjų ratą bei Lietuvos kultūros istorija besidominčią auditoriją.
 

XVI-XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos (Turinys)
XVI-XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos (Pratarmė)