Asmenybė ir simbolis

Autorė: Elvyra Usačiovaitė
Kaina 15,- €

2022 • LKTI • minkšti viršeliai • 17 × 23 cm • 368 p. • Summaries • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-609-8231-49-6

Šioje knygoje tiriami simboliai Lietuvos kultūros kūrėjų darbuose. Iš daugelio iškilių asmenybių – poetų, menininkų, praeities tyrėjų, – analizei buvo pasirinkta dešimt atstovų: Motiejus Strijkovskis, Kristijonas Donelaitis, Simonas Daukantas, Vincas Kudirka, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Šarūnas Sauka, Nomeda Saukienė, Eimuntas Nekrošius, Nijolė Laurinkienė, Antanas Tyla. Nors jie priklauso skirtingoms epochoms, daugelis savo sukurtų simbolių prasme yra artimi. Juos vienija simboliai, susiję su šviesa, tėvyne, įsipareigojimu bendrijai, Dievui ir Jo tvarkai. Tik kiekvienu konkrečiu atveju, apmąstant šias sąvokas, skirtinga būna simbolinė raiška. Gilinantis aiškėja, kad pagal būties suvokimą, keliamus idealus, nuveiktų darbų įtaką visuomenei analizuojami kūrėjai taip pat yra tapę simbolinėmis figūromis Lietuvos kultūros istorijoje.

Asmenybė ir simbolis (Įvadas)
Asmenybė ir simbolis (Turinys)
Asmenybė ir simbolis (Asmenvardžių rodyklė)
Asmenybė ir simbolis (Summary)