Atgal

Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai

Autorė: Vida Bakutytė
Kaina 12,- €

2019 •  LKTI • 216 p. • Iliustracijos • Santr. angl. • Bibliogr. • Asmenvardžių r-klė.

ISBN 978-609-8231-10-6

Knygos išleidimą parėmė Lietuvos mokslo taryba pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą (sutartis Nr. S-LIP-19-8)

 

Knygoje pristatoma XIX a. II pusėje Vilniuje gyvenusio, dirbusio ir Rasų kapinėse palaidoto Faustyno Łopatyńskio kūrybinė biografija, apimanti net kelias jo įvairiapusės meninės veiklos sritis – muziką, fotografiją ir poeziją. Bajorų kilmės menininkas buvo tarp tų inteligentų, kurie, nepaisant imperinės Rusijos režimo keliamų pavojų, puoselėjo rusenančią LDK bajoriškos kultūros atmintį. Čia analizuojami F. Łopatyńskio kūrybos puslapiai byloja lituanistinės tematikos svarbą, atskleisti biografijos faktai išryškina jo sąsajas su artimiausia bendraminčių aplinka, kurioje buvo daugelis žinomų Lietuvos kultūros veikėjų. Vilniečio kūryba liudija dėmesį Lietuvos istorijai ir lietuvių kalbai,  jo atliktos fotografijos papildo žinias apie šios veiklos pirmeivius, dokumentuoja Vilniaus ir Lietuvos gyventojų paveikslą.

Skelbiama medžiaga ir įžvalgos, manoma, galės būti naudingos ne tik menotyrininkams, įvairių meno sričių istorijos ir kultūros paveldo tyrėjams, bet ir visiems besidomintiems Vilniaus istorija.

Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai (Pratarmė)
Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai (Įvadas)
Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai (Turinys)
Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai (Contents)
Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai (Summary)