Filosofija

Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, t. 4: Sovietinis laikotarpis 1945–1989

Sudarytojas: Gintaras Kabelka
Kaina 10,- €

Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai

Sudarytojas ir vertėjas: Dalius Viliūnas
Kaina 8,- €

Filosofija išeivijoje

Sudarytoja: Rūta Marija Vabalaitė
Kaina 5,- €

Lietuvos filosofijos istoriografija

Autorius: Gintaras Kabelka
Kaina 5,- €

Jeanas-Jaques`as Rousseau ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė

Autoriai: Dalius Viliūnas, Vygandas Aleksandravičius
Kaina 7,- €

Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje

Autorius: Alvydas Noreika
Kaina 3,- €

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

Sudarytojas: Dalius Viliūnas
Kaina 7,- €

Jeronimas Stroinovskis. Prigimtinės teisės mokslas

Sudarytojas: Dalius Viliūnas
Kaina 2,- €

Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Autorė: Pillė Veljataga
Kaina 1,- €

Vosylius Sezemanas. Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai

Sudarytojas: Dalius Viliūnas
Kaina 2,- €

Izidorius Tamošaitis. Rinktiniai filosofiniai raštai

Sudarytoja Gražina Pranckientytė
Kaina 2,- €

Filosofija išeivijoje 1945 – 2000 (Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai III)

Sudarytojai: Vaclovas Bagdonavičius, Paulius Jevsejevas, Kęstutis Masiulis ... [et al.]
Kaina 2,- €

Lietuvos estetikos istorija: Apšvietos epocha

Autorius: Gytis Vaitkūnas
Kaina 1,- €

Apšvietos ir romantizmo kryžkelėse: filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigje - pirmojoje XIXa. pusėje

Sudarytojas: Dalius Vilūnas
Kaina 1,- €

Pranas Mantvydas. Raštai. Iš Lietuvos filosofijos palikimo

Parengė: Adolfas Poška
Kaina 1,- € "leidinys nebeparduodamas"