Atgal

Pranas Mantvydas. Raštai. Iš Lietuvos filosofijos palikimo

Parengė: Adolfas Poška
Kaina 1,- € "leidinys nebeparduodamas"

2008 • KFMI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 368 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 998-638-55-0
Monografijoje apžvelgiama gnoseologinio realizmo istorija, daugiausia dėmesio skiriama Oswaldo Kulpe's kritiškojo realizmo analizei ir įvertinimui. Tai pirmoji autoriaus daktaro disertacijos publikacija. Kitose studijoje nagrinėjamos filosofinės Augustino, Hegelio, Bergsono koncepcijos. Tekstai liudi ja neeilinę filosofinę autoriaus kompetenciją, analizės metodiškumą ir mąstymo o riginalumą, todėl yra ženklus įnašas į filosofijos istorijos tyrinėjimus, turįs neabejotiną išliekamąją vertę.