Atgal

Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, t. 4: Sovietinis laikotarpis 1945–1989

Sudarytojas: Gintaras Kabelka
Kaina 10,- €

2019 • LKTI • Kieti viršeliai • 17×24 cm • 560 p. • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •
ISBN 978-6098-231-09-0


Šis leidinys yra Lietuvos filosofijos sovietinio laikotarpio šaltinių mokslinis sisteminis katalogas, skirtas ir filosofijos specialistams, ir auditorijai, besidominčiai ar profesionaliai tyrinėjančiai šio laikotarpio mokslą, kultūrą, visuomenę. Leidinyje pateikiama 1945–1989 filosofijos tekstų panoraminė suvestinė leidžia juos diferencijuoti pagal problematiką ir išliekamąją vertę, atskleidžia sovietinio laikotarpio Lietuvos filosofijos įvairialypumą, kartu pakoreguodama jos dažną negatyvų tapatinimą vien tik su marksizmu ar sovietine ideologija. Sudarytas išsamus šio laikotarpio filosofinių tekstų autorių registras, parengtos visų jų biogramos, kuriose pateikiami svarbiausi akademinės karjeros faktai iki nepriklausomybės atkūrimo. Parengtos filosofinių tekstų anotacijos. Biogramos sudaro filosofų žinyną ir pateikia kiek  manoma išsamesnius prozopografinius duomenis apie filosofų bendriją. Sovietmečiu filosofija funkcionavo kaip profesionali akademinė disciplina, tad darbe anotuojami visi pirmiausia filosofų profesionalų tekstai. Anotuojamos ir nefilosofų (istorikų, literatūrologų, menotyrininkų ir kt.) publikacijos, jei jose nagrinėjama filosofijos praeitis ar filosofinės problemos. Leidinyje pristatyti 145 filosofinių tekstų autoriai, apie 100 filosofijos kandidato disertacijų, virš 100 filosofijos knygų, apie 2000 mokslinių ir filosofijos populiarinimo straipsnių.