Atgal

Vosylius Sezemanas. Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai

Sudarytojas: Dalius Viliūnas
Kaina 2,- €

2010 • LKTI • Kieti viršeliai • 17 x 24 • 216 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-33-0
Knygoje skelbiami trijų Vosyliaus Sezemano (1884–1963) traktatų vertimai iš vokiečių kalbos: Loginiai dėsniai ir būtis (1931), Apie loginių paradoksų problemą (1935) ir Apie dialektikos problemą (1935). Juose iškilusis Lietuvos tarpukario periodo filosofas kelia ir sprendžia fundamentalius klausimus:ar loginiai dėsniai galioja būčiai, ar tapsmas paklūsta loginiams principams? Kas yra, ką reiškia paradoksai, kokios situacijos juos sukelia? Kas yra dialektika? Ir kokia dialektikos kaip filosofinio metodo vertė? 

Vosyliaus Sezemano originalūs loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai vertintini kaip neabejotinas indėlis į europinę filosofiją. Galbūt laiku ir tikrai ne dėl autoriaus kaltės nepasiekę platesnės, tarptautinės visuomenės adresato, jie šia knyga grąžinami bent į Lietuvos filosofijos klasikos aruodą.

Turinys: Logikos dėsniai ir būtis • Logikos dėsniai subjekto aprėpiamoe bei psichinėje būtyje • Logikos dėsniai ir daiktiškasis suvokimas • Loginiai dėsniai ir vaizdinių pasaulis • Logikos dėsniai ir tikroji psichinė sritis • Sąmonės turinių neapibrėžtumo kitos interpretacijos ir jų kritika • Logikos dėsniai ir nedaiktinis suvokimas • Loginiai dėsniai ir esatiškai autonomiška būtis • Loginis tikrumas ir judėjimas • Loginis apibrėžtumas ir tapsmas • Galimybė kaip struktūrinis laikiškos būties momentas • Rezultatai ir perspektyvos • Neapibrėžtumas (nevienareikšmiškumas) logikos srityje • Apie loginių paradoksų problemą • Apie dialektikos problemą • Loreta Anilionytė. Vosyliaus Sezemano gnoseologijos linkmės •