Atgal

Filosofija išeivijoje 1945 – 2000 (Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai III)

Sudarytojai: Vaclovas Bagdonavičius, Paulius Jevsejevas, Kęstutis Masiulis ... [et al.]
Kaina 2,- €

2011 • Lietuvos kultūros tyrimų institutas• Kieti viršeliai • 17×24 cm • 376 p. • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-9955-868-45-3

Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltinių III tomas „Filosofija išeivijoje“ atveria lietuvių egzodo filosofinės kūrybos (1945–2000) panoramą, pateikdamas šios srities tekstų anotacijas. Tik nedidelė dalis šviesuomenės kartos, pasitraukusios nuo gresiančių sovietinių represijų, buvo filosofai profesionalai: žymieji Antanas Maceina, Juozas Girnius, antrosios egzodo generacijos mąstytojai Algis Mickūnas, Vytautas Kavolis. Tačiau pati ribinė situacija: priverstinė tėvynės netektis, nutautimo, asimiliacijos grėsmė žadino filosofinę mintį, vertė kelti ir gvildenti esminius žmogaus egzistencijos klausimus, nenuilstamai analizuoti ir kritiškai vertinti esamą situaciją, ieškoti sprendimų ir totalitarinio režimo, ir niveliuojančios globalizacijos akistatoje. Leidinys pristato daugelio – psichologų, teisininkų, dvasininkų, istorikų, sociologų ir kitų asmenų, susivienijusių intelektinių filosofijos vertybių kūrybai, darbus. Visi minimi kūrėjai tikėjo, kad anksčiau ar vėliau jų ugdomos vertybės prigis tėvynėje, lietuviškosios kultūros kamiene. Ši knyga ne tik padės orientuotis menkai žinomame „išvietintųjų“ generacijos filosofinės kultūros kontinente, įžvelgti jo viršukalnes, tradicijas, ribas ir skirtingas teritorijas. Norisi tikėti, kad Lietuvoje, gaubiamoje šių dienų emigracijos ūkanų, pokario egzodo filosofijos tekstų masyvas švies nepasidavimo ir nepaprasto dvasinio ryžto šviesa.