Atgal

Doktorantūra

Lietuvos kultūros tyrimų instituto doktorantūros studijų lėšų panaudojimo, skatinant doktorantų mokslinę veiklą, tvarka, patvirtinta Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-2

MENOTYROS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija (2018 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-477).

FILOSOFIJOS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Europos humanitariniu universitetu (Valstybės žinios, 2011, Nr. 74 -3562)