Apie mus

Lietuvos kultūros tyrimų institutas yra mokslo įstaiga, turinti valstybinio mokslo instituto statusą. 2021 m. sausio mėn. Institute dirbo 94 specialistai ir kitų pareigybių darbuotojai, iš jų – 75 mokslo darbuotojai. Instituto mokslininkai tiria istorinę Lietuvos kultūrą, meno ir filosofijos raidą, nagrinėja jos ypatumus ir sąsajas su dabarties ir pasaulio kultūros istorija ir jos raida. LKTI rengia Lietuvos kultūros ir jos sudedamųjų dalių – dailės, muzikos, teatro, filosofijos – istorijas, analizuoja dabartinės Lietuvos kultūros ir atskirų jos sričių sklaidą bei sąveiką su politine ir socialine valstybės raida. Moksliniai tyrimai vykdomi bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis. Institutas turi savo leidybos centrą, kuriame rengiama spaudai didžioji instituto mokslinės produkcijos dalis: monografijos, straipsnių rinkiniai, tęstiniai („Lietuvos kultūros tyrimai“, „Kultūrologija“, „Senovės baltų kultūra“, „Dailės istorijos studijos“, „Athena“) ir periodiniai mokslo („Menotyra“, „Sovijus“) leidiniai, „Religinės kultūros paveldo studijos“ ir kt.