Atgal

Monografijos, studijos, taikomieji leidiniai

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

Atminties ir žvilgsnio trajektorijos

Autoriai: Odeta Žukauskienė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė
Kaina 10,- €

Beprotybės kartografija

Autorius: Stasys Mostauskis
Kaina 1,- €

Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914

Autorė: Jolita Mulevičiūtė
Kaina 8,- €

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje

Autorius: Algis Uždavinys
Kaina 5,- €

Filosofinė poetika

Autorius: Tomas Kačerauskas
Kaina 1,- €

Gilles`io Deleuze`o ir Félixo Guattari filosofija: Daugialypumo logika

Autorė: Audronė Žukauskaitė
Kaina 2,- €

Jeanas-Jaques`as Rousseau ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė

Autoriai: Dalius Viliūnas, Vygandas Aleksandravičius
Kaina 7,- €

Lietuvos filosofijos istoriografija

Sudarytojas: Gintaras Kabelka
Kaina 5,- €

Laikinumo teatras: lietuvių režisūros pokyčiai 1990 – 2010 metais.

Autorė: Rasa Vasinauskaitė
Kaina 2,- €

Menas – prasmė – pažinimas

Autorius: Žibartas Jackūnas
Kaina 1,- €

Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra

Autorė: Odeta Žukauskaitė
Kaina 2,- €

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

Autorius: Vytautas Rubavičius
Kaina 10,- €

Pasąmonė ir religija

Autorius: Stanislovas Juknevičius
Kaina 1,- € "leidinys nebeparduodamas"

Po raudonąją žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.

Autorė: Giedrė Jankevičiūtė
Kaina 5,- €

Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacijos

Autorė: Danutė Bacevičiūtė
Kaina 5,- €

Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kūrybos modernizmas

Autorė: Jūratė Landsbergytė
Kaina 1,- €

Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu 1785 - 1915

Autorė: Vida Bakutytė
Kaina 8,- €

XVIII a. II pusės – XIX a. muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: stiliaus epochų sankirtos

Autorė: Laima Kiauleikytė
Kaina 1,- €