Atgal

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-75-0

Knygos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, kultūros darbuotojai, kūrybinė inteligentija, menininkai ir visuomeninė aplinka. Monografija yra skirta visoms Lietuvos aukštosioms ir aukštesniosioms mokykloms, kuriose skaitomi civilizacijos istorijos, kultūros istorijos ir teorijos, filosofijos, estetikos, architektūros, meno istorijos ir kiti dabartinės humanistikos kursai. Ji taip pat bus labai naudinga visiems, keliaujantiems į Indiją ir norintiems susipažinti su didingomis šios šalies kultūros, estetinės minties ir meno tradicijomis.

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas (Turinys)
Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas (Pratarmė)
The Nostalgy of Eternity: Traditional Indian Culture, Aesthetics and Art (Contents)
The Nostalgy of Eternity: Traditional Indian Culture, Aesthetics and Art (Summary)
Nostalgie de L`Éternité: Culture, Esthétique et Art Traditionnel de L`Inde (Table des Matières)
Ностальгия вечности: индийская традиционная культура, эстетика и искуство (Содержание)