Atgal

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje

Autorius: Algis Uždavinys
Kaina 5,- €

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 288 p. • Santr. angl. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-95089-2-4
Profesoriaus Algio Uždavinio (1961–2010) anglų kalba parengta ir 2010 m. JAV išleista monografija „Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje“ laikytina jo gausų bei įvairialypį mokslinį palikimą vainikuojančiu ir svarbiausiu programiniu veikalu. Šioje knygoje A. Uždavinys atsiskleidžia kaip neeilinio talento, itin plataus akiračio kultūros istorikas, gilus senųjų civilizacijų dvasinio palikimo tyrėjas bei filosofas, kuriam senovės pasaulio išmintis bei antikos filosofija priklauso ir šiandien gyvai tūkstantmetei žmonijos dvasinių mokymų tradicijai. A. Uždavinys šiame darbe plačiai pristato senovės Egipto, Mesopotamijos, senovės Graikijos, helėnizmo laikotarpio kultūros, indų ir arabų musulmoniškosios civilizacijų reiškinius, gausią mitologinę tematiką, teologines koncepcijas bei įvairias religines praktikas. Plati civilizacijų ir kultūrų panorama autoriui leidžia daug akivaizdžiau, nuosekliau ir išsamiau, lyginant su kitais XX ir XXI a. filosofijos istorijos tyrėjais, išryškinti bendras filosofijos ir teurgijos dvasinių praktikų šaknis senovės pasaulio kultūrose. Vėlyvojo neoplatonizmo tradicijos kūrėjai Jamblichas, Sirijanas, Proklas ir Damaskijas knygoje pristatomi kaip filosofai, siekę žmogaus sielos pakilimo į dieviškąją tikrovę, sugebėję iš naujo aktualizuoti senovės pasaulio dvasinę išmintį ir tokiu būdu galintys šiuolaikiniam skaitytojui padėti geriau suvokti senovės pasaulio dvasinių praktikų tikslus, priemones ir vertybinius principus.

Į lietuvių kalbą Žilvino Svigario išverstą Algio Uždavinio monografijos tekstą lydi paties autoriaus parengtas svarbiausių sąvokų žodynėlis. Studiją papildo biografinį ir mokslinį A. Uždavinio veiklos kontekstus aptariantys Antano Andrijausko, Ž. Svigario ir Rasiaus Makselio straipsniai bei trumpas, bet pagrindinę monografijos temą iliustruojantis Proklo teksto „Apie helėnų sakralinį meną“ R. Makselio vertimas iš senovės graikų kalbos. Knyga skirta filosofijos, kultūros, religijų istorijos tyrėjams, visiems, besidomintiems filosofijos istorija, senovės dvasinių mokymų tradicija bei jų aktualumo šiuolaikiniame gyvenime klausimais.
Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje (Turinys)
Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje (Pratarmė)
Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje (Įvadas)
Philosophy and Theurgy in late Antiquity (Contents)