Atgal

Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kūrybos modernizmas

Autorė: Jūratė Landsbergytė
Kaina 1,- €

2008 • Kronta • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 352 p. • Iliustracijos • Natos • Santrumpa anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-734-66-6Šia knyga siekiama atskleisti vargonų muzikos kūrybiškumą kintančiomis istorinėmis sąlygomis, ypač susitelkiant į novatoriškumą skatinančius veiksnius, parodyti tradicijas ir bręstančius pokyčius, kuriuos lėmė ir Lietuvos valstybės kelias, ir didelis politinis lūžis XX a., padaręs daug nuostolių vargonų kultūrai, bet ir paskatinęs atsiverti jos dvasingumo ištekliams, nesustingti tradicijose, ieškoti alternatyvių atgimimo šaltinių. Visa tai glaudžiai susiję su XX a. antrosios pusės kūrybos modernėjimu, atsinaujinimo procesais, būdingais tik ypatingose ribinėse situacijose atsidūrusios tautos menui. Stipriai su religija ir liturgine tradicija susijusi vargonų kūryba, jos modernizmas yra tai, kuo Lietuva gali būti įdomi pasauliui. Tai ir nauja patirtis, ir vertybė, kurią atskleisti – svarbiausia knygos užduotis. Muzikos ryšiai su kitais menais, istorija, geopolitika, globalizacija, kosmosu – naujas savitas dabartinės kūrybos kelias. Dar vienas aspektas yra vargoniškumo paslapties atvėrimas: garso galia, kuri modernėja keisdama aplinką ir pasaulį nuo pat civilizacijos ištakų.