Lietuvos filosofijos istoriografija

Sudarytojas: Gintaras Kabelka
Kaina 5,- €

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-86-6
Monografijoje tarpdalykiškai nagrinėjama Lietuvos filosofijos istoriografijos (1960–2004 m.) struktūra, raida ir metodai. Analizuojamas šios disciplinos tekstų srautas ir dinamika, parodoma jos probleminė struktūra. Identifikuojami mokytojo ir mokinio santykiai, apžvelgiamas mokslininkų grupių klostymasis ir jų struktūra, filosofijos istorikų konceptualių konfliktų specifika ir reikšmė disciplinos raidai. Parodomas Lietuvos filosofijos istoriografijos metodologinio reflektyvumo lygis, tyrimo metodų deklaracijos. Remiantis H. White’o aiškinimo strategijų teorija filosofijos istorijos tyrimai skirstomi į kontekstualistinius, mechanicistinius, organicistinius ir formistinius. Nustatomi konkretūs realiai taikomi tyrimų metodai, jie palyginami su esamomis metodologijomis. Eksplikuojamos filosofijos istoriografijoje vyraujančios filosofijos raidos, filosofijos pažintinio ar ontologinio statuso ir kitos sampratos, lemiančios filosofinio istorinio aiškinimo pobūdį.

Tai labai įdomus ir novatoriškas teorinis darbas, kuriame, pasitelkiant naujausias analitines prieigas, bandoma pateikti ne tik empiriškai pagrįstą, bet ir konceptualiai išplėtotą bei architektoniškai sustruktūrintą Lietuvos filosofijos istoriografijos vaizdą. Monografijoje išnagrinėta ne tik gausybė  įdomių pavienių faktų, svarbių lietuviškosios istoriografinės tradicijos tendencijoms suvokti, bet ir statistiškai apdorotos empirinės medžiagos – būtent įvairūs virtuoziškai pritaikyti kiekybiniai metodai, suteikiantys galimybę produktyviau interpretuoti empirinę medžiagą nei leistų vien kokybinių prieigų taikymas, lemia šios monografijos metodologinį unikalumą bei išskirtinę jos vietą tarp kitų panašaus pobūdžio veikalų. <...> G. Kabelką galėčiau įvardyti kaip Lietuvos filosofijos istoriografijos – sistemiškai vientiso ir struktūriškai organizuoto akademinio lauko – istoriką ar metaistoriką, o monografijoje išryškėjantį teorinį projektą pavadinčiau ambicingu – ir iš esmės pasiteisinusiu – metaistoriografiniu projektu, kurį, mano galva, vertėtų tęsti ir ateityje, atsižvelgiant į naujus Lietuvos filosofijos istoriografijos raidos etapus.
doc. dr. Naglis Kardelis 
 
GINTARAS KABELKA – humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotojas. Tyrinėja XX a. Lietuvos filosofiją, filosofijos istoriografiją, marksizmą, savo darbuose derina filosofinių tekstų interpretacijos ir mokslo sociologijos metodus.
 
Lietuvos filosofijos istoriografija (Turinys)
Lietuvos filosofijos istoriografija (Įvadas)
Lithuanian historiography of philosophy (Summary)