Pasąmonė ir religija

Autorius: Stanislovas Juknevičius
Kaina 1,- € "leidinys nebeparduodamas"

2011 • LKTI • Kieti viršeliai • 14 x 21 • 146 p. • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-34-7
Monografijoje analizuojamas religijos vaidmuo dabarties pasaulyje. Konkrečiai joje nagrinėjama psichologinių determinantų svarba asmenybės religingumui, pagrindinės religijos funkcijos ir jų sklaidos ypatybės visuomenėje, sekuliarizacijos padariniai Vakarų kultūrai bei religinių pasąmonės struktūrų kaita globalizacijos sąlygomis. Knyga skiriama humanitarinių specialybių studentams, dėstytojams, visiems, besidomintiems sudėtingomis ir nevienareikšmėmis religijos ir psichologijos santykio problemomis.

Turinys: Archajinio teksto užuominos • Sąmonės kaleidoskopas: pagrindiniai psichologiniai žmonių tipai • Tamsioji psichikos pusė: pasąmonė ir jos gyventojai • Išrinktieji pasmerktieji: atvirumas pasąmonei ir jo raiškos ypatybės • Tobulumo ilgesys: psichoterapinė religijos funkcija • Atsakomybės filosofija: moralinė religijos funkcija • Tikėtini mitai: pasaulėžiūrinė religijos funkcija • Esat dievai: ontologinė religijos funkcija • Apokalipsės atšvaitai: Vakarų kultūros raidos tendencijos • Protaujantys gyvūnai: moralinės sekuliarizacijos pasekmės • Savižudybė kaip dezintegracija: psichologinės sekuliarizacijos pasekmės • Svamis Vivekananda – tiesos blyksnis • Dievų kova: Vakarai prieš islamą • Summary. The Unconscious And Religion •