Atgal

Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra

Autorė: Odeta Žukauskaitė
Kaina 2,- €

Komparatyvistinės Rytų ir Vakarų kultūros, filosofijos ir meno studijos VIII

2006 • KFMI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 288 p. • Santrauka prancūzų kalba • Iliustracijos • Bibliografija •
Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9986-638-83-4