Finansinės ataskaitos

2024 m. I ketvirtis
2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 
2023 m. aiškinamasis raštas
2023 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto finansinių ataskaitų rinkinys 
2023 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirtis:
2023 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketvirtis:
2023 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketvirtis:
2023 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas
2023 m. I finansavimo sumos
2023 m. I surinktos neadministruojamos įplaukos
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. metinė:
2022 m. aiškinamasis raštas
2022 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketvirtis:
2022 m. III ketvirčio  aiškinamasis raštas
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2022 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. II ketvirtis:
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. I ketvirtis:
2022 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2022 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2021 m. metinė:
2021 m. aiškinamasis raštas
2021 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto finansinių ataskaitų rinkinys

 aiškinamasis raštas
2021 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvičrio aiškinamasis raštas
2021 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. aiškinamasis raštas >>>
2020 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirtis:

2020 m. II ketvirtis:

2020 m. I ketvirtis:

2019 m. metinė:

2019 m. II ketvirtis:

2019 m. I ketvirtis:

2018 m. metinė:

2018 m. III ketvirtis:

2018 m. II ketvirtis:

2018 m. I ketvirtis:

2017 m. metinė:

2017 m. III ketvirtis:

2017 m. II ketvirtis:

2017 m. I ketvirtis:

2016 m. metinė:

2016 m. III ketvirtis:

2016 m. II ketvirtis:

2016 m. I ketvirtis:

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų >>>

2015 m. metinė:

2015 m. III ketvirtis:

2015 m. II ketvirtis:

2014 m. metinė:

2014 m. III ketvirtis:

2014 m. II ketvirtis:

2014 m. I ketvirtis:

2013 m. metinė:

2012 m. metinė:

2011 m. metinė:

2011 m. 3 ketvirtis:

2011 m. 2 ketvirtis:

2011 m. 1 ketvirtis:

2010 m.