Finansinės ataskaitos

2023 m. 
2023 m. aiškinamasis raštas
2023 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirtis:
2023 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2023 m. II ketvirtis:
2023 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketvirtis:
2023 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas
2023 m. I finansavimo sumos
2023 m. I surinktos neadministruojamos įplaukos
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. metinė:
2022 m. aiškinamasis raštas
2022 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketvirtis:
2022 m. III ketvirčio  aiškinamasis raštas
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2022 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. II ketvirtis:
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. I ketvirtis:
2022 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2022 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2021 m. metinė:
2021 m. aiškinamasis raštas
2021 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto finansinių ataskaitų rinkinys

 aiškinamasis raštas
2021 m.
 Lietuvos kultūros tyrimų instituto II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvičrio aiškinamasis raštas
2021 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. aiškinamasis raštas >>>
2020 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirtis:

2020 m. II ketvirtis:

2020 m. I ketvirtis:

2019 m. metinė:

2019 m. II ketvirtis:

2019 m. I ketvirtis:

2018 m. metinė:

2018 m. III ketvirtis:

2018 m. II ketvirtis:

2018 m. I ketvirtis:

2017 m. metinė:

2017 m. III ketvirtis:

2017 m. II ketvirtis:

2017 m. I ketvirtis:

2016 m. metinė:

2016 m. III ketvirtis:

2016 m. II ketvirtis:

2016 m. I ketvirtis:

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų >>>

2015 m. metinė:

2015 m. III ketvirtis:

2015 m. II ketvirtis:

2014 m. metinė:

2014 m. III ketvirtis:

2014 m. II ketvirtis:

2014 m. I ketvirtis:

2013 m. metinė:

2012 m. metinė:

2011 m. metinė:

2011 m. 3 ketvirtis:

2011 m. 2 ketvirtis:

2011 m. 1 ketvirtis:

2010 m.