Atgal

Lietuvos kultūros istorija

Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje

Autorė: Teresė Jurkuvienė
Kaina 18,- €

Baltų mitologemų etimologijos žodynas II: Sūduvių knygelė

Sudarytojas: Rolandas Kregždys
Kaina 20,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 2

Sudarytojos: Regimanta Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė
Kaina 20,- €

Excellentia virtutum: Šventieji Lietuvos kultūroje

Sudarytoja: Asta Giniūnienė
Kaina 12,- €

Simbolis Lietuvos kultūroje

Sudarytoja: Elvyra Usačiovaitė
Kaina 12,- €

Nijolės Miliauskaitės laiškai Mokytojai

Sudarytojai: Dalius Viliūnas, Ramunė Rakauskaitė
Kaina 8,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 1

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 12,- €

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: modernėjančios savimonės kontūrai

Autorė: Nida Gaidauskienė
Kaina 15,- €

Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915

Autorė: Jolanta Širkaitė
Kaina 12,- €

Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė

Autorės: Skaidrė Krikštopaitytė-Urbonienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 17,- €

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio

Autorė: Gabija Surdokaitė–Vitienė
Kaina 12,- €

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Autorė: Regimanta Stankevičienė
Kaina 12,- €

Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai.

Sudarytojas ir vertėjas: Dalius Viliūnas
Kaina 8,- €

Dailės kūrinys – istorijos šaltinis

Sudarytoja: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 5,- €

Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje

Autorius: Alvydas Noreika
Kaina 3,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 1, kn. 3

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 8,- €

Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas

Sudarytoja: Basia Nikifirova
Kaina 1,- €

Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII ir XIX a. aprašymai

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija

Autorius: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 1, kn. 2

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 8,- €

Baltų mitologemų etimologijos žodynas I: Kristburgo sutartis

Autorius: Rolandas Kregždys
Kaina 2,- €

Religinės kultūros paveldo studijos, t. 3

Sudarytoja: Gabija Surdokaitė
Kaina 2,- €

Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Autorė: Pillė Veljataga
Kaina 1,- €

Žemaičių Kalvarija: Piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a.

Autorė: Dalia Vasiliūnienė
Kaina 10,- €

Kultūrologija 18: Istorinės vietos, atmintys, tapatumai

Sudarytojas Vytautas Berenis
Kaina 1,- €

Baltų kalbų leksinės semantinės gretybės (paveldėtieji ŏ/ă kamienų kūno dalių pavadinimai)

Autorius: Rolandas Kregždys
Kaina 2,- €

Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Nastazija Keršytė
Kaina 1,- €

Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940)

Autorius: Romualdas Juzefovičius
Kaina 1,- €

Kultūros intarpai istorijoje

Autorius: Vytautas Berenis
Kaina 1,- € "leidinys nebeparduodamas"