Kultūros intarpai istorijoje

Autorius: Vytautas Berenis
Kaina 1,- € "leidinys nebeparduodamas"

2007 • KFMI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 296 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978–9986–838–85–8Vytauto Berenio knygą Kultūros intarpai istorijoje sudaro 1996–2006 m. parašyti straipsniai. Joje atskleidžiamos trys mokslininko tyrimų kryptys: bendroji kultūros teorijos ir istorijos problematika; Lietuvos kitatautės – lenkų, žydų – istorijos ir kultūros, ideologijos sąlytis su tautine lietuvių kultūra bei istorinių asmenybių (S. Daukanto, J. Jaroševičiaus, M. Akelaičio, M. Römerio) veikla ir kūryba, kurioje atsiskleidė daukiakultūrė istorinės Lietuvos tradicija.

Knyga skirta studentams, mokytojams bei visiems, kurie domisi bendrąja kultūros teorija ir Lietuvos kultūros istorijos problemomis.

Kultūros intarpai istorijoje (Turinys, Lt)
Kultūros intarpai istorijoje (Pratarmė, Lt)
Kultūros intarpai istorijoje (Summary, En)