Simbolis Lietuvos kultūroje

Sudarytoja: Elvyra Usačiovaitė
Kaina 12,- €


2019 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15 × 21 cm • 344 p. • Santraukos anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •
ISSN 2669-0985 • ISBN 978-609-8231-15-1

Leidinyje analizuojamos mokslinės svarbos turinčios simbolikos problemos.Įvairių sričių humanitarai (istorikai, etnografai, menotyrininkai) tiria Lietuvos kultūros simbolius nuo seniausių laikų iki mūsų dienų; aiškina jų prasmę archeologiniuose radiniuose, tradiciniuose papročiuose, mitologijoje, dailės, muzikos, teatro ir literatūros kūriniuose. Knygoje atskleidžiama archajinių baltiškų įvaizdžių transformacija lietuvių kultūroje, krikščioniškų ir kitų simbolių raišką. Nors knyga mokslinė, skirta tyrinėtojams humanitarams, ji naudinga bei reikalinga plačiajai visuomenei – pedagogams, akademiniam jaunimui, besidominčiam Lietuvos praeities ir dabarties kultūra.