Atgal

Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940)

Autorius: Romualdas Juzefovičius
Kaina 1,- €

2007 • KFMI • Kieti viršeliai • 18x25 • 272 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Bibliogr.: išnaš. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9986-638-92-6
Knygos autorius Romas Juzefovičius – Kultūros, folosofijos ir meno instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus pedagoginio universiteto docentas. Monografijoje, remiantis skelbtos, archyvinės ir rankraštinės medžiagos tyrimu, nagrinėjama mokslininkų bei mokslo mėgėjų veikla steigiant Lietuvos humanitarinio profilio visuomenines mokslo organizacijas 1918–1940 m., atskleidžiama tų organizacijų kūrimo savitumai ir reikšmingiausi laimėjimai, t. y. siekiama nustatyti mokslinės veiklos organizacinio modelio bendruosius ir specifinius ypatumus, svarbiausias mokslininkų raiškos organizacijose sritis, mokslinės ir švietėjiškos veiklos rezultatus. Darbe pateikti dar neskelbti duomenys apie literatūrologų, filosofų, karo istorikų ir kitų mažai tirtų visuomeninių mokslo institucijų bei jų padalinių steigimą, veiklos savitumus, mokslininkų ryšius.

 

Lietuvos humanitarų organizacijos (1918–1940) (Turinys)
Lietuvos humanitarų organizacijos (1918–1940) (Įvadas)
Humanities organizations in Lithuania (Summary)