Atgal

Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915

Autorė: Jolanta Širkaitė
Kaina 12,- €

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 170 x 230 • 336 p. • Iliustracijos • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-609-8231-07-6

Leidybą parėmė Lietuvos mokslo taryba

 

Monografijoje išryškinta Vilniaus piešimo mokyklos reikšmė XIX a. II pusės–XX a. pradžios dailės raidai, išsamiai  nušviestos Vilniaus piešimo mokyklos atsiradimo prielaidos, jos veikla ir organizacinė struktūra, dėstymo programos, nustatyta Vilniaus piešimo mokyklos ir Juozapo Montvilos Techninio piešimo klasių tarpusavio priklausomybė. Knygoje supažindinama su mokyklos vadovo ir įkūrėjo Ivano Trutnevo ir kitų Vilniaus piešimo mokyklos dėstytojų asmenybėmis, jų pedagogine bei visuomenine veikla, dailės kūriniais, pateikiamos išaiškintos šioje mokykloje besimokiusiųjų pavardės ir jų indėlis į pasaulio dailės aruodus.