Atgal

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: modernėjančios savimonės kontūrai

Autorė: Nida Gaidauskienė
Kaina 15,- €

2018 • LKTI • Kieti viršeliai • 17 × 24 cm • 472 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė • ISSN 2424-3965, ISBN 978-609-8231-01-4

Monografijoje analizuojamas žinomos lietuvių rašytojos, publicistės, pedagogės, visuomenės veikėjos, diplomatės ankstyvasis lavinimosi ir kūrybos laikotarpis, užsisklendžiantis Pirmojo pasaulinio karo pabaiga. Į tyrinėjimų lauką patenka ir vėlyvieji romanai bei poemos, kurių užuomazgos pradėtos rašyti 1910–1915 metais. Medžiaga dėstoma pasitelkiant metodologines atramas, padedančias atskleisti Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės savimonės modernėjimo procesą, bei išsamiai supažindinant su to meto kultūriniais kontekstais. Knygoje daug dėmesio skiriama kūrybiniam dialogui su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, jo brandžiojo laikotarpio kūrybos ir kultūrinės veiklos mažiau tyrinėtiems aspektams.