Atgal

Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė

Autorės: Skaidrė Krikštopaitytė-Urbonienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 17,- €

2018 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 368 p. • Santrauka anglų k. • Iliustr.  • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •
ISBN 978-609-8231-08-3

Monografijoje gilinamasi į 1928 m. iškilmingai švęstą atkurtos Lietuvos valstybės 10-čio sukaktį ir ta proga kilusios paminklų statybos bangos prielaidas. Pristatoma Vyriausiojo komiteto Lietuvos Nepriklausomybės atgijimo 10-ies metų sukaktuvių iškilmėms ruošti veikla, ypač jo iniciatyva mediniais kryžiais įmemorialinti valstybingumą. Aptariami dailininko Adomo Varno kartu su Kauno meno mokyklos mokiniais sukurti kryždirbystės objektų projektai ir pagal juos pastatyti paminklai, pradėję naują kryždirbystės raidos etapą. Knygą vainikuoja autorių sudarytas išsamus medinių paminklų projektų ir pagal juos pastatytų objektų sąvadas – svarbus kryždirbystės istorijos šaltinis.

Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė (Pratarmė)
Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė (Turinys)
Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė (Įvadas)
Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė (Summary)