Atgal

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 1, kn. 2

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 8,- €

Tomas II: Šiaulių vyskupija, dalis 1: Joniškio dekanatas, knyga 2: Juodeikiai – Rudiškiai.

2012 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 544 p. • Santrauka anglų k. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978-9955-868-57-6


Šis leidinys – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo „Lietuvos sakralinė dailė“, II tomo: „Šiaulių vyskupija“, 1 dalies: „Joniškio dekanatas“ 2 knyga. Joje išsamiai pristatoma Juodeikių, Kriukų, Rudiškių bažnyčių ir Kalnelio, Kurmaičių, Jurdaičių, Mergiūnų, Milvydžių, Pošupės koplyčių istorija bei architektūra. Didžiausias dėmesys skiriamas šventovėse esantiems meniniu, tipologiniu ar istoriniu požiūriu vertingiems dailės kūriniams: altoriams, skulptūroms, paveikslams, liturginiams indams, rūbams, reikmenims. Taip pat aptariami įdomesni šventorių ir kapinių paminklai.

Lietuvos sakralinė dailė II, tomas 2 (Įvadas)
Lietuvos sakralinė dailė II, tomas 2 (Turinys)
Lietuvos sakralinė dailė II, tomas 2 (Summary)