Atgal

2024 m. balandžio 27 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
CIVILIZACIJŲ IR KULTŪRŲ KOMPARATYVISTINIŲ TYRIMŲ CENTRAS
2024 m. balandžio  27 d. rengia dvidešimt šeštą ciklo
Rytai-Vakarai nacionalinę konferenciją

CIVILIZACIJŲ KONFLIKTAI IR/AR DAUGIAPOLIS PASAULIS

Konferencija vyks LKTI (Vilnius, Saltoniškių g. 58)

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas –  akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
Nariai –  dr. Konstantinas Andrijauskas, akad., prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, prof. Naglis Kardelis, dr. Rasius Makselis,  akad., prof. dr. Algis Mickūnas, prof. Stasys Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Tadas Snuviškis,  dr. Aivaras Stepukonis, dr. Žilvinas Svigaris, dr. Odeta Žukauskienė

Konferencijoje numatomos šios sesijos:

  1. Civilizacinės komparatyvistikos istorinės, teorinės ir metodologinės problemos
  2. Civilizacijų susidūrimai ir konfliktai: mitas ar tikrovė?
  3. Policentrinio (daugiapolio) pasaulio samprata: globalieji Pietūs prieš globaliąją Šiaurę
  4. Naujoji civilizacinė imperinė Rusijos, Kinijos, Indijos ir Turkijos geopolitika
  5. Politinio realizmo (Realpolitik) ideologijos krizė
  6. Globalios politinės utopijos naujų civilizacinių iššūkių akivaizdoje
  7. LDK kartografijos geopolitinė reikšmė  Rusijos agresijos Ukrainoje sąlygomis
  8. Islamo ir Vakarų civilizacijų sąveikos samprata, istorija ir raida
  9. Litvakų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vyriaus m. darbuotojas:
tel. +370 683 49 171
еl. paštas: aandrijauskas@gmail.com 

Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė:
tel. +370 645 424 06
еl. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti Organizaciniam komitetui iki 2024 m. balandžio 18 dienos.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos-XVI“ tomui, kurį numatoma išleisti 2025-2026 metais.