Atgal

Dailė, muzika, teatras

Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje

Autorė: Teresė Jurkuvienė
Kaina 18,- €

Boris Schatz: „Izraelio meno tėvas“ iš Varnių

Autorė: Jolanta Širkaitė
Kaina 10,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 2

Sudarytojos: Regimanta Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė
Kaina 20,- €

Excellentia virtutum: Šventieji Lietuvos kultūroje

Sudarytoja: Asta Giniūnienė
Kaina 12,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 1

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 12,- €

Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915

Autorė: Jolanta Širkaitė
Kaina 12,- €

Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė

Autores: Skaidrė Krikštopaitytė-Urbonienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 17,- €

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais

Autorė: Laima Laučkaitė
Kaina 15,- €

Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė

Autorė: Erika Grigoravičienė
Kaina 17,- €

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio

Autorė: Gabija Surdokaitė–Vitienė
Kaina 12,- €

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Autorė: Regimanta Stankevičienė
Kaina 12,- €

Dailės kūrinys – istorijos šaltinis

Sudarytoja: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 5,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 1, kn. 3

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 8,- €

Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII ir XIX a. aprašymai

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Ornamentas: XVI – XX a. I pusės paveldo tyrimai

Sudarytoja: Aleksandra Aleksandravičiūtė
Kaina 5,- €

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914

Autorė: Jolita Mulevičiūtė
Kaina 8,- €

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 1, kn. 2

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 8,- €

Žemaičių Kalvarija: Piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a.

Autorė: Dalia Vasiliūnienė
Kaina 10,- €

Religinės kultūros paveldo studijos, t. 3

Sudarytoja: Gabija Surdokaitė
Kaina 2,- €

Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Autorė: Pillė Veljataga
Kaina 1,- €

Lietuvos dailininkų žodynas

Dailės istorijos studijos