Atgal

Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 376 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografija išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-67-5
Straipsnių rinktinę sudaro įvadas ir 11 mokslinių straipsnių. Juose pateikiami atsakymai į įvairius klausimus, tiek nagrinėjant meninę Pažaislio specifiką, tiek aptariant skirtingas vienuolijas (kamaldulius ar Šv. Kazimiero kongregacijos seseris). Straipsniuose pirmą kartą taip plačiai pristatoma stiuko lipdytojo Giovanni Maria Merli biografija ir meninė veikla Pažaislyje, itin išsamus straipsnis apie marmuro ir smiltainio užsakymus dekoruojant Pažaislį. Naujas Pažaislio pažinimo sferas atveria straipsniai apie kamaldulių vienuolyno bibliotekos likimą ar kamaldulių naujokų priėmimo į vienuolyną tvarką. Knyga gausiai iliustruota, pateiktos straipsnių santraukos anglų ar lietuvių kalbomis (jei straipsnis užsienio kalba).

Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija (Įvadas)
Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija (Turinys)
Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija (Foreward, Eng)