Atgal

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 2

Sudarytojos: Regimanta Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė
Kaina 20,- €

Tomas II: Šiaulių vyskupija, dalis 2: Šiaulių dekanatas, knyga 2: Kairiai – Kurtuvėnai.

2020 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 632 p. • Santrauka anglų k. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978-6098-231-22-9


Ši knyga – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo „Lietuvos sakralinė dailė“, II tomo „Šiaulių vyskupija“ 2 dalies „Šiaulių dekanatas“ 2 knyga. Joje pristatomi Kairių, Kuršėnų ir Kurtuvėnų bažnyčių, taip pat Kryžių kalno komplekso, Kalviškių, Kybarčių ir Kurtuvėnų koplyčių istorija, architektūra ir dailės kūriniai. Tai nuosekli, išsamiais istoriniais ir menotyriniais tyrimais pagrįsta Šiaulių vyskupijos bažnyčių dailės paveldo publikacija.

Lietuvos sakralinė dailė II (Turinys)
Lietuvos sakralinė dailė II (Įvadas)
Lietuvos sakralinė dailė II (Summary)