Atgal

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 1

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 12,- €

Tomas II: Šiaulių vyskupija, dalis 2: Šiaulių dekanatas, knyga 1: Agailiai – Juozapava.

2018 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 448 p.• Santrauka anglų k. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978-609-8231-00-7


Ši knyga – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo „Lietuvos sakralinė dailė“, II tomo „Šiaulių vyskupija“, antrosios dalies „Šiaulių dekanatas“ pirmoji knyga. Joje pristatomi Aukštelkės, Bazilionų, Gruzdžių ir Juozapavos bažnyčių, Agailių, Bridų ir Gordų koplyčių istorija, architektūra ir dailės kūriniai, kai kurie šio krašto mažosios architektūros paminklai. Tai nuosekli, išsamiais istoriniais ir menotyriniais tyrimais pagrįsta bažnyčių dailės paveldo publikacija.

Lietuvos sakralinė dailė, tomas 2, 2 dalis, 1 knyga (Įvadas)
Lietuvos sakralinė dailė, tomas 2, 2 dalis, 1 knyga (Turinys)
Lietuvos sakralinė dailė, tomas 2, 2 dalis, 1 knyga (Summary)