Atgal

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio

Autorė: Gabija Surdokaitė–Vitienė
Kaina 12,- €

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 544 p. • Santraukos anglų ir lenkų k. • Iliustr.  • Bibliogr. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978-9955-868-92-7
Rūpintojėlis – vienas svarbiausių XX a. Lietuvos atvaizdų. Dažną lietuvį su šiuo atvaizdu sieja glaudus emocinis ryšys, kurio kilmę retas kuris gali įvardyti. Liaudies meistrų drožtos Rūpintojėlio skulptūrėlės laikomos Lietuvos simboliu, jos dažniausiai pasirenkamos norint oficialiai ar viešai reprezentuoti šalį. Vieniems lietuviams jis – tautos ar lietuvio charakterio simbolis, kitiems – mažytė liaudies meistro drožta skulptūrėlė, treti tvirtintų, kad jis yra šeimos užtarėjas, globėjas, dar kiti – kad tai parimęs senelis, pagonių dievas. Tačiau Rūpintojėlis visų pirma – religinis atvaizdas, išreiškiantis vieną iš Kristaus kančios epizodų. Ši knyga – apie Susimąsčiusio Kristaus atvaizdą, Lietuvoje vadinamą Rūpintojėliu, kurio genezė ir istorija, nepaisant jo svarbos ir aktualumo, Lietuvoje yra menkai žinoma. Pateikiame skaitytojui šio atvaizdo raidos mozaiką – iš mažų fragmentų lipdomą jo kūrimo ir sampratos istoriją. Tenka pripažinti, kad ši mozaika – neišbaigtas kūrinys, paskiri jo elementai fragmentiški, neryškūs, neaiškūs arba visai neužpildyti, tačiau tikimasi, kad skaitytojui Susimąsčiusio Kristaus ir Rūpintojėlio istorija bus įdomi ir suteiks daug naujos informacijos.