Atgal

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 1, kn. 3

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 8,- €

Tomas II: Šiaulių vyskupija, dalis 1: Joniškio dekanatas, knyga 3: Skaistgirys – Žukančiai.

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 576 p. • Santrauka anglų k. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 9986-638-03-8


Šis leidinys – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo „Lietuvos sakralinė dailė“, II tomo: „Šiaulių vyskupija“, 1 dalies: „Joniškio dekanatas“ 3 knyga. Joje išsamiai pristatoma Skaistgirio, Žukančių, Naujosios ir Senosios Žagarės bažnyčių ir Raktuvės koplyčios istorija bei architektūra. Didžiausias dėmesys skiriamas šventovėse esantiems meniniu, tipologiniu ar istoriniu požiūriu vertingiausiems dailės kūriniams: altoriams, skulptūroms, paveikslams, liturginiams indams, rūbams, reikmenims. Taip pat aptariami įdomesni šventorių, kapinių ir mažosios architektūros paminklai.

Lietuvos sakralinė dailė, tomas 2, dalis I, knyga 3 (Įvadas)
Lietuvos sakralinė dailė, tomas 2, dalis I, knyga 3 (Turinys)
Lithuanian Religious Art, volume 2, part I, book 3 (Summary)