Atgal

Pranešimai apie apgintas disertacijas:

 • 2024 m. sausio 19 d. Matas Grubliauskas apgynė daktaro disertaciją ,,Vilniaus universiteto jėzuitų politikos kursai XVII a. pabaigoje: tendencijos, strategijos, kontekstai“ (humanitariniai mokslai, Filosofija – H 001) Plačiau >>>
 • 2023 m. spalio 20 d. Dainius Junevičius apgynė daktaro disertaciją „XIX amžiaus VI–IX dešimtmečio (šlapiojo kolodijaus laikotarpio) Lietuvos fotografija ir ją determinuojantys socialiniai faktoriai“ (Menotyra – H 003) Plačiau >>>
 • 2022 m. rugsėjo 23 d. Marius Armonas apgynė daktaro disertaciją „Šiuolaikinis instaliacijos menas Lietuvoje: posthumanistinė perspektyva“ (Menotyra – H 003) Plačiau >>>
 • 2022 m. birželio 23 d. Denis Petrina apgynė daktaro disertaciją „Afekto sampratos filosofinės interpretacijos ir biopolitinės implikacijos“ (Filosofija – H 001) Plačiau >>>
 • 2021 m. birželio 30 d. Marius Daraškevičius apgynė daktaro disertaciją tema „Valgomojo modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. vid.–XX a. pr.“ (menotyra H 003)  Plačiau >>>
 • 2021 m. balandžio 30 d. Paulius Kukis apgynė daktaro disertaciją „Tapatybės problema Friedricho Wilhelmo Josepho Schellingo filosofijoje“ (Filosofija H 001). Plačiau >>>
 • 2019 m.  spalio 4 d. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė apgynė daktaro disertaciją tema Vakarų Europos dailė Lietuvos kolekcijose XIX amžiuje ir grafas Vladislovas Tiškevičius“ (Menotyra – H 003). Plačiau >>>
 • 2019 m. kovo 8 d. Laura Petrauskaitė apgynė daktaro disertaciją tema Matas Menčinskas ir jo amžininkai: menininkų migracijos reikšmė 20 a. pirmos pusės Lietuvos dailės modernizacijai“ (Menotyra – 03 H). Plačiau >>>
 • 2018 m. gruodžio 19 d. Ernestas Jančenkas apgynė  daktaro disertaciją „Filosofinė soteriologija klasikinės arabų filosofijos tradicijoje: Alfarabijaus ir Avicenos filosofinių koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija – 01 H). Plačiau >>>
 • 2018 m. lapkričio 30 d.  Karina Simonson apgynė daktaro disertaciją tema „Žydų fotografai Pietų Afrikos respublikoje XX a. 4–8 deš.: Leonas Levsonas ir Eli Weinbergas“ (Menotyra – 03H). Plačiau >>>
 • 2017 m. gruodžio 15 d.  Žilvinas Vareikis apgynė daktaro disertaciją „Tarpkultūrinės filosofijos teorinis ir metodologinis indėlis į komparatyvistines studijas“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>> 
 • 2017 m. lapkričio 28 d.  Vaiva Kubeckienė apgynė daktaro disertaciją „Žaidžiantis žmogus baroko kultūroje“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>
 • 2016 m. spalio 14 d. Lijana Birškytė Klimienė apgynė daktaro disertaciją tema ŠV. ONOS KULTAS IR ATVAIZDAI LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KATALIKŲ BAŽNYČIOSE“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau >>>
 • 2016 m. gegužės 27 d. Kasparas Pocius apgynė daktaro disertaciją tema „G. Deleuze'o ir F. Guattari mažoji politika šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste“ (Filosofija 01 H). Plačiau >>>
 • 2015 m. spalio 9 d. Julija Fomina apgynė daktaro disertaciją tema „MENO PARODŲ KURATORYSTĖ LIETUVOJE: SAMPRATOS IR RAIDA“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau >>>
 • 2014 m. gruodžio 17 d. Edita Budrytė apgynė daktaro disertaciją tema „Meno kūrinio interpretacijos validumo problema analitinėje estetikoje. Analitinės ir hermeneutinės prieigų sankirtos” (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • 2014 m. gruodžio 15 d. Leonida Gaidauskienė apgynė daktaro disertaciją tema „Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros programa ir estetinė mintis: kontekstai, recepcija, sklaida" (filosofija – 01 H) Plačiau >>>
 • 2014 m. gruodžio 12 d. Margarita Poškutė apgynė daktaro disertaciją tema „Pasaulėžiūrų įtampų laukai lietuvoje XIX–XX a. sandūroje" (filosofija – 01 H) Plačiau >>>
 • 2014 m. birželio 13 d. Rasius Makselis apgynė daktaro disertaciją tema „Neoplatoniškoji „MĄSTYMO GYVENIMO‟ samprata: plotino, proklo ir pseudo dionisijo areopagiečio koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija 01H) Plačiau >>>
 • 2014 m. birželio 12 d. Tautvydas Vėželis apgynė daktaro disertaciją tema „Gamtos ir technikos santykio problema heideggerio dialoge su daoizmu“ (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • 2014 m. birželio 12 d. Agnė Kulbytė apgynė daktaro disertaciją tema „Romantizmas kaip postmoderniosios meninės reprezentacijos šaltinis“ (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • 2012 m. rugsėjo 20 d. Kristina Karvelytė apgynė daktaro disertaciją tema „Posūkis nuo kalbos link vaizdo postmoderniojoje filosofijoje“ (Filosofija 01H). Plačiau >>>
 • 2012 m. gegužės 18 d. Julius Vaitkevičius apgynė daktaro disertaciją tema „sampratos sklaida kinų klasikinio periodo filosofijoje (konfucianizmo ir daoizmo teorijų lyginamoji analizė)“ (Filosofija 01H)  Plačiau >>>
 • 2011 m. gegužės 20 d.  Renata Dubinskaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Dokumentalumo koncepcijos ir formos Lietuvos videomene: tarp dokumentinio kino ir vaizduojamojo meno“ (Menotyra 03H, meno istorija H 310).
 • 2011 m. gegužės 6 d. Gediminas Degėsys apgynė daktaro disertaciją tema „Estetinių principų sklaida užsachario Afrikos skulptūroje" (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).
 • 2011 m. balandžio 29 d. Aušra Urbonienė apgynė daktaro disertaciją tema „Referencijos problema Jacques‘o Derrida filosofijoje.“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).
 • 2011 m. balandžio 15 d. Teresė Jurkuvienė apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje" (Menotyra 03H, meno istorija H 310).
 • 2010 m. lapkričio 26 d. Daiva Šabasevičienė apgynė daktaro disertaciją tema „Jono Vaitkaus režisūros modeliai“ (Menotyra 03H, teatrologija H 330).
 • 2009 m. gruodžio 18 d. Vaida Asakavičiūtė apgynė daktaro disertaciją tema „Gyvenimo sampratos sklaida Friedricho Nietzsche`s filosofijoje (kritinė analizė)“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 
 • 2009 m. gruodžio 18 d. Daiva Tamošaitytė apgynė daktaro disertaciją tema „Moteriškasis śakti principas Sri Aurobindo nacionalinės indų tapatybės sampratoje“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 
 • 2009 m. spalio 30 d.  Gabija Surdokaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje“ (Menotyra 03H, meno istorija H 310).