Atgal

Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Nastazija Keršytė
Kaina 1,- €

2008 • KFMI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 176 p. • Str. angl. • Iliustr. •

ISBN 978-9955-868-03-3
Leidinyje svarstoma apie esamus ir galimus muziejinių Vilniaus istorijos kontekstų pobūdžius. Aptariama kai kurių krašto sostinėse įkurtų miesto muziejų organizavimo ir veiklos patirtis, kuri gali būti naudinga kuriant Vilniaus  istorijos ar miesto muziejų bei racionaliai valdant Vilniaus miesto muziejų tinklą. Atkreipiamas dėmesys, kad vyrauja miesto muziejų koncepcijų įvairovė. Manoma, kad mokslininkai ir muziejininkai turi parengti Vilniaus miesto muziejaus originalų ir racionalų modelį, atsižvelgdami į esamus muziejinius Vilniaus istorijos kontekstus.

Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai (Turinys)
Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai (Pratarmė)
The Museological Contexts of Vilnius History (Contents)
The Museological Contexts of Vilnius History (Foreword)