Atgal

XVIII a. II pusės – XIX a. muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: stiliaus epochų sankirtos

Autorė: Laima Kiauleikytė
Kaina 1,- €

2008 • KFMI • Kieti viršeliai • 18 × 25 • 360 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Bibliografija • Asmenvardžių
ir vietovardžių rodyklės •

ISBN 978-9955-868-07-1


Monografijoje tyrinėjama Lietuvos dvarų muzikos kultūra valstybingumo amžių tradicijų sankaupos, esminės kaitos ir sunykimo laikotarpyje. Akcentuojama istorinio meno stiliaus ypatumų sklaida, vyraujančio epochos stiliaus (klasicizmo, romantizmo, etc.) poreiškių analizė. Aptariama dvarų muzikos kultūros reikšmė bei vieta Lietuvos bendrojo muzikinio sąjūdžio panoramoje. Matyti dvarų muzikos reiškinio demokratėjimas. Teigiama: istorinis meno stilius pasireiškė ne vien muzikos meno kūrybos, tačiau ir muzikos kultūros formomis, buvo savotiškas estetinis epochos modelis, ideologinių, politinių, socialinių procesų atitikmuo.