Beprotybės kartografija

Autorius: Stasys Mostauskis
Kaina 1,- €

2011 • Kronta • Kieti viršeliai • 17 x 25 • 328 p. • Santrauka anglų kalba, rusų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-609-401-087-3Knyga skirta neklasikininėje (A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, H. Bergson, K. Jaspers) ir postmodernioje (M. Foucault, G. Deleuze, F. Guattari, J. Derrida) Vakarų filosofijoje išsirutuliojusioms idėjoms aptarti. Didžiausias dėmesys kreipiamas į beprotybės, intuicijos ir meninės pastangos probleminę sampyną, apžvelgiamos sąsajos su kitomis neklasikinio mąstymo orbitoje gravituojančiomis kategorijomis. Taip pat nagrinėjama šio probleminio lauko raida, sklaida ir transformacijos atsižvelgiant į postruktūralistinės tradicijos kontekstus. Knyga gali būti naudinga profesioliai akademinei auditorijai, dėstytojams, studentams, mokytojams, vyresniųjų klasių moksleiviams, taip pat plačiai kūrybinei auditorijai. Leidinio medžiagą galima sėkmingai naudoti ir edukaciniais tikslais visose aukštose mokyklose, kuriuose skaitomi įvairūs kultūrologiniai, filosofiniai, estetiniai, menotyros kursai.

Turinys: Schopenhaueris: apie estetinę patirtį ir sąsajas su beprotybe • Kierkegaardas: stovėsena niekio akivaizdoje • Nietzsche ir beprotybės ribų problema • Bergsonas: apie intuiciją ir sąmonės raiškos formas • Jaspersas: „pateptoji“ šizofrenija • Foucault: apie beprotybę kaip istorijos sąlygą • Patografijos žanro prielaidos • Beprotybė kaip kūrinio nebūtis • Deleuze: mirties kilmės teorija • Šizofrenikas – kelionė yrančiais paviršiais • Kapitalistinis herojus • Derrida: paslaptingas différance •