Atgal

Po raudonąją žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.

Autorė: Giedrė Jankevičiūtė
Kaina 5,- €


Knyga yra parodos „Po raudonąją žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.“ (LR istorinė prezidentūra Kaune, 2010 06 15 – 2011 07 15) dokumentas.
This book is a document of the exhibition „Under the Red Star: Lithuanian Art in 1940–1941“ (Former Presidential Palace in Kaunas, 15 06 2010 – 15 07 2011).

Turinys: Lietuvos sovietizacija 1940–1941 m.: svarbiausios datos / Sovietisation of Lithuania in 1940–1941: Principal Dates • I. Okupacijos „įvaizdinimas“ / Visualisation of Occupation • Pirmieji naujos santvarkos šaukliai – šūkiai, plakatai, spaudos agitacija / First Heralds of the New Régime: Slogans, Posters, Press Propoganda • Valdžios ženklai / Signs of Power • Politinių manifestacijų ir sovietinių švenčių apipavidalinimas / Visual Style of Political Manifestations and Soviet Celebrations • Naujasis oficiozas / The New Official Style • II. Po raudonąja žvaigžde / Under the Red Star • Kasdienybės perkeitimas / Changes in the Everyday Life • Periodinės spaudos iliustracijos / Illustrations in the Periodicals • Knygų grafika / Book Graphics • Teatro dailė / Stage Design • III. Likimai / The Destinies • Vytautas Bičiūnas (18993–1942) • Jonas Juozas Burba (1907–1952) • Sofija Dembovskytė-Romerienė (Zofia Dembowska-Romer, 1885–1972) • Juozas Perkovskis (Józef Perkowski, 1896–1940) • Adomas Smetona (1901–1942) • IV. Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus kolekcijų istorijos 1940–1941 m. / From the History of the Collections of M. K. Čiurlionis National Art Muzeum in 1940–1941 • V. Post Scriptum: sovietinės gerovės mitas ir režimo vilionės / Post Scriptum: Myth of the Soviet Prosperity and Seductions of the Régime • Apie ekspoziciją / About Exposition • Sutrumpinimai / Abbreviations • Pagrindinė literatūra / Selected Bibliography • Asmenvardžių rodyklė / Index •