Atgal

Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu 1785 - 1915

Autorė: Vida Bakutytė
Kaina 8,- €

2011 • LKTI • Kieti viršeliai •17 x 24 • 528 p. • Iliustracijos • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė

ISBN 978-9955-868-35-4Monografijoje tyrinėjama reikšmingo Lietuvos kultūros paveldo objekto −  Vilniaus miesto teatro − veikla nuo įkūrimo 1785 m. iki Pirmojo pasaulinio karo veiksmų Vilniuje 1915 metais. Pirmą kartą visas šioje knygoje pristatomas laikotarpis pateikiamas kaip vientisumą liudijančius požymius turintis visumos reiškinys. Knygoje atspindėtas sudėtingas pirmojo ir 130 metų vienintelio Lietuvoje profesionalaus dramos ir muzikinio miesto teatro nueitas kelias, ne kartą atvesdavęs prie nepalankių jo egzistencijai kryžkelių. Čia nagrinėjamas repertuaras, trupių sudėtis, aktoriaus meno ypatumai, režisūros formavimasis, teatro kritikos radimasis ir raida, įvardijamas istorinis Vilniaus miesto teatro reikšmingumas teatro raidai Lietuvoje, miesto kultūros plėtrai.

Skiriama įvairių kultūros sričių tyrėjams, edukacinėms reikmėms ir visiems, besidomintiems teatro (dramos ir muzikos) istorija bei Vilniaus praeitimi.

Turinys: APLINKYBIŲ LEMTIS AR DĖSNINGUMAS (1785–1816) • Priešistorė. Ištakos. Steigimo aplinkybės  • Teatras išliko. Pirmoji trupė • Pirmosios reformos link • KLASIKINĖS TRAGEDIJOS ŠVENTOVĖ AR ROMANTINIŲ SLĖPINIŲ BUVEINĖ (1816–1831) • Teatro kritika: balzamas sergančiajam ar nuodai • "Romantizmas" ir romantizmas • PERMAINOS: KUR LINK (1831–1845)  • Nauji užmojai kontroversiškame kontekste: tarp vizijų ir tikrovės • Vilniečiai teatre ir apie teatrą • DVIKALBĖ TIKROVĖ. VEIKLOS IR KŪRYBINĖS RAIŠKOS METMENYS (1845–1865) • Naujieji senieji namai • "...lietuviškos gaidos perliukai...". Stanisławo Moniuszkos teatrinė veikla Vilniuje • Kultūrinio "slenksčio" metai. 1863–1864-ieji  • VERTYBIŲ SVARSTYKLĖS (1864–1894) • Po pervartų. Pirmųjų "pomuravjoviškųjų" sezonų ypatumai • Viešnia iš Paryžiaus. Operetė: argumentai "už" ir "prieš" • Opera ar drama • AMŽIŲ SANDŪROJE: SCENINIO MENO STILIŲ SANKIRTOS (1894–1915) • "Teatras – gyvojo vendens šaltinis". Konstantinas Aliabjevas–Nezlobinas Vilniuje  • Modernėjančiame Vilniuje, arba belaukiant Maeterlincko • Vera Komisarževskaja. Teatras, gimstantis iš tylos • Miesto teatras paskutinįjį imperinio Vilniaus dešimtmetį: meninių stilių dimensija ir jų dinamika •

 

Monografijos leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal
Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą (projekto sut. Nr. LIT-4-35)
Leidinio parengimą ir leidybą dalinai rėmė:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Kultūros rėmimo fondas