Atgal

Izidorius Tamošaitis. Rinktiniai filosofiniai raštai

Sudarytoja Gražina Pranckientytė
Kaina 2,- €

2010 • LKTI • Kieti viršeliai • 17 x 24 • 400 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-31-6
Šiame raštų rinkinyje skelbiami reikšmingesni Izidoriaus Tamošaičio (1889-1943) – kunigo, filosofo, tautininkų ideologo – straipsniai, leidžiantys aprėpti jo filosofinę kūrybą (požiūrį į bendrąsias būties problemas, socialinę koncepciją, etiką) ir jį pristatantys kaip lietuvių katalikiškosios filosofijos antropologinės bei fenomenologinės krypties šalininką.
 
Turinys: Gražina Pranckientytė. Žmogus – pasaulis – Dievas: filosofiniai Izidoriaus Tamošaičio svarstymai • Filosofijos samprata ir raida • Kultūros krizė ir keliai jai įveikti • Vertybių filosofija • Žmogaus problema •